Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Αρμοδιότητες, διοικητική μεταρρύθμιση και εκλογικό σύστημα των ΟΤΑ στο τραπέζι της ΚΕΔΕ

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας την Παρασκευή.

Πέραν από την αξιολόγηση των προβλημάτων που προκύπτουν από την πανδημία, βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι οι θέσεις της ΚΕΔΕ για τον εκλογικό νόμο και η επικύρωση των θέσεων για τη «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ», όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τις δέκα Συνεδριακές Διασκέψεις που έγιναν τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 σε όλη την Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού δημοκρατικού διαλόγου.

Οι προτάσεις της ΚΕΔΕ θέτουν ως προτεραιότητα τους πολίτες καθώς όποιες αλλαγές δρομολογηθούν θα πρέπει να κινούνται στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητάς τους.

Οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας, που διαθέτει πλήθος ορεινών και νησιωτικών Δήμων και υπηρετούν έναν βασικό στόχο: να διασφαλιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων προς όφελος των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

Ο στόχος αυτός υπηρετείται μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία ενός ισχυρού Επιτελικού Κράτους, που προβλέπει ενισχυμένο ρόλο, αρμοδιότητες και πόρους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ θα συζητηθούν ακόμη το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις» .

Επίσης ο καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης θα παρουσιάσει, στα μέλη του ΔΣ, τη μελέτη με τίτλο: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχή: Η συμμετοχή και ο ρόλος των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επισυνάπτεται αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

Ενημέρωση Προέδρου.
Επικύρωση των θέσεων της ΚΕΔΕ για τη «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ», όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τι δέκα (10) Συνεδριακές Διασκέψεις.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογές Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 62/19.2.2021 απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητές: – κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

– κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οργάνωση, λειτουργία και αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» .
Εισηγητές: – κ. Γ. Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας

– κα Θ. Αλεξίου, Δικηγόρος ΚΕΔΕ

Παρουσίαση της μελέτης του Καθηγητή Ιωάννη Ψυχάρη με τίτλο: «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Πολιτική Συνοχής: Η συμμετοχή και ο ρόλος των Δήμων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027».
Εισηγητής: Καθηγητής Ιωάννης Ψυχάρης, Αντιπρόεδρος Επιστημονικού

Συμβουλίου Ι.Τ.Α.

Πρόσβαση υπηρεσιών Ο.Τ.Α. σε φορολογικά στοιχεία.
Εισηγητής: κ. Δ. Κάρναβος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Συζήτηση επί της Πρότασης αναθεώρησης νόμου (ν. 2232/1994 – ΦΕΚ 140/Α/31.8.94) για τη Σύσταση Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
Εισηγητής: κ. Δ. Τζιαχρήστας, μέλος ΔΣ ΟΚΕ-Πρόεδρος Αγροτικής Ανάπτυξης

Κάλυψη αναγκών καθαριστριών στα σχολικά συγκροτήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 68/19.2.2021 απόφασης Δ.Σ.).
Εισηγητής: κ. Α. Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων

Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4440/2016 περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Εισηγητής: κ. Χ. Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Αρταίων

Ζητήματα μετακίνησης εκλεγμένων αιρετών Δημοσίων Υπαλλήλων σε Δήμους.
Εισηγητής: κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Επέκταση ρυθμίσεων οφειλών προς Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.
Εισηγητής: κ. Π. Ζυγούρης, Νομικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Ορισμοί εκπροσώπων.
Εισηγητής: κ. Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.