Πε. Ιούλ 25th, 2024

Ποια δημοσιογράφος ακούγεται για το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ

Πολλοί δηµοσιογράφοι ακούγονται για το ευρωψηφοδέλτιο της Ν.∆.

Του Γ. Αυτιά, του Μπ. Παπαδηµητρίου, του Μπ. Παπαπαναγιώτου, της Β. Φλέσσα κ.ά.

Κάτι µας λέει ότι στο τέλος µόνον η τελευταία θα είναι στο ευρωψηφοδέλτιο.

Α, και ένας εν ενεργεία βουλευτής ακόµα