Πα. Ιούλ 19th, 2024

Κρίσιμη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ παρουσία Λιβάνιου, Σπανάκη και Γραφάκου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνεδριάζει σήμερα και ώρα 12.00 στα γραφεία της Ένωσης.

Η αυριανή συνεδρίαση θα γίνει παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θ. Λιβάνιου και του υφυπουργού Β. Σπανάκη, επ΄ ευκαιρία ανάληψης των νέων καθηκόντων τους.

Στη συνεδρίαση θα παραστούν επίσης ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μ.  Γραφάκος, καθώς και εκπρόσωποι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στην ανακύκλωση.

Κατά την αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν επίσης μεταξύ των άλλων και τα εξής θέματα: Επαναφορά φόρου πετρελαιοειδών, τέλη σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, η ΚΥΑ που αφορά στην ένταξη έργων  εξοικονόμησης πόσιμου νερού (ΟΠΣ ΤΑ 2517080) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τροποποίηση των διατάξεων του Ν.4440/2016 για την κινητικότητα και την παροχή σύμφωνης γνώμης του δημάρχου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ: https://kede.gr/