Πε. Μάι 23rd, 2024

Ηχηρό «ΟΧΙ» από το Δημοτικό Συμβούλιο Αστυπάλαιας σε δόμηση «μαμούθ» 30.000 τ.μ.

Την αντίθεσή του στην υποβολή επενδυτικού σχεδίου μαμούθ, που προβλέπει την κατασκευή βιλών, συνολικής επιφάνειας 30.000 τετραγωνικών μέτρων σε έκταση δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων εκτός σχεδίου και μάλιστα χωρίς καμία ενημέρωση του δήμου, εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αστυπάλαιας.

Μάλιστα, δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετο στην de facto δόμηση περιοχών εκτός οικισμού αδιακρίτως και με τρόπο που δεν συνάδει με τη μορφολογία των υπαρχόντων οικισμών.

Υπενθυμίζει ότι το νησί της Αστυπάλαιας είναι ένα από τα νησιά που προωθούνται δράσης βιώσιμου τουρισμού που προβάλλονται παγκόσμια από την ίδια Ελληνική Κυβέρνηση.

Ζητά από  το υπουργείο Περιβάλλοντος να μην προχωρήσει στην έγκριση του επενδυτικού σχεδίου,  που θα επιφέρει σοβαρή αλλοίωση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος του νησιού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι είναι υπέρ των όποιων επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία εξυπηρετούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, το βιώσιμο τουρισμό και κυκλική οικονομία και στοχεύουν στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, αναπαράγοντας το υπάρχον μοντέλο δόμησης των οικισμών του. Αλλά είναι αντίθετο  στη δόμηση περιοχών εκτός οικισμού αδιακρίτως και οι οποίες στοχεύουν σε κάποιο είδος Real Estate.

Απόφαση-Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αστυπάλαιας υπ’αριθμ. 41 την 24/03/2024

-«Το νησί της Αστυπάλαιας είναι ένα από τα νησιά εκείνα όπου προωθούνται δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμου τουρισμού και κυκλικής οικονομίας που στοχεύουν στη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, αναπαράγοντας το υπάρχον μοντέλο δόμησης των οικισμών του και οι οποίες προβάλλονται παγκόσμια από την Ελληνική Κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ( Αστυπάλαια- Έξυπνο- Βιώσιμο νησί ASSI).

Είμαστε υπέρ των όποιων επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους για τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες πρόκειται να γίνουν σε περιοχές εντός οικισμών και κυρίως σε μη ανεπτυγμένους οικισμούς του νησιού (Ανάληψη, Έξω Βαθύ, Μέσα Βαθύ) ή στην αναβίωση εγκαταλειμμένων οικιστικών συνόλων. Για την εκτός οικισμού δόμηση δε, να γίνεται χρήση των όσων προβλέπει το προεδρικό Διάταγμα της 17/05/2002 Φεκ 402Δ (μέγιστη δόμηση 1500 τετραγωνικά μέτρα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ).

Είμαστε αντίθετοι στην de facto πολεοδόμηση και συνεπώς δόμηση περιοχών εκτός οικισμού αδιακρίτως και με τρόπο που δεν συνάδει με τη μορφολογία των υπαρχόντων οικισμών, οι οποίες στοχεύουν σε κάποιο είδος Real Estate, σε έκταση ακόμα μεγαλύτερη από τους δύο πιο εκτεταμένους ήδη οικισμούς της Αστυπάλαιας όπως το Λιβάδι και η Ανάληψη- Μαλτεζάνα (!!!) διασπώντας τον ενιαίο υπαίθριο χώρο του νησιού.

Επίσης, ως δήμος βρισκόμαστε ήδη σε διαδικασία εκπόνησης του τοπικού πολεοδομικού Σχεδίου της Αστυπάλαιας από μελετητικό γραφείο βάση της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΓΡΥΦΧΑΠ/121492/1903 (ΦΕΚ 6046 Δ 20/12/2021) και προχωρούμε στην μελέτη ‘’φέρουσας ικανότητας’’ νήσου Αστυπάλαιας σε όλα τα επίπεδα με σκοπό να εισφέρουμε την παραπάνω, στην υπό εξέλιξη μελέτη του πολεοδομικού σχεδιασμού του νησιού μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το Δ.Σ του δήμου Αστυπάλαιας:

1.Εκφράζει την έκπληξη του για την υποβολή ενός τόσο μεγάλου project κατασκευής βιλών, συνολικής επιφάνειας 30.000 τετραγωνικών μέτρων σε έκταση δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων εκτός σχεδίου, με το ενδεχόμενο σοβαρής αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού μας, χωρίς να έχει λάβει καμία γνώση ο δήμος της Αστυπάλαιας.

2.Θεωρεί ότι δεν πρέπει να ληφθεί καμία απόφαση από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ η οποία θα εγκρίνει Στρατηγικές επενδύσεις ή όποιας άλλης μορφής, επένδυση δεσμεύοντας ουσιαστικά την υπό εκπόνηση μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού ώστε ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΦΘΕΙ Σ’ΑΥΤΗΝ, ως ήδη εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.

Αγαπητέ κε. γεν. γραμματέα και πρόεδρε του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και αγαπητά μέλη του Συμβουλίου, πιθανώς να μην προβλέπεται η λήψη σύμφωνης γνώμης ή έστω γνώμης του εκάστοτε δήμου (αν και θα έπρεπε) ιδιαίτερα για τόσο μεγάλα σχέδια που καθορίζουν το μέλλον ενός τόπου.

Παρόλα αυτά σας παρακαλούμε βάση των επιχειρημάτων που παραθέσαμε να μην εγκρίνετε σε αυτήν τη φάση κανένα επενδυτικό σχέδιο, που καθορίζει το μέλλον της Αστυπάλαιας με τρόπο μη βιώσιμο, ακολουθώντας αποτυχημένα μοντέλα που όλοι κατακρίνουμε.

Σε κάθε περίπτωση σας ζητούμε να παρευρεθούμε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου σας ώστε να εξηγήσουμε περαιτέρω τις θέσεις μας.

Με εκτίμηση,

Ο Δήμαρχος Αστυπάλαιας,

Κομηνέας Νικόλαος»