Σα. Δεκ 2nd, 2023

Ενεργειακές αναβαθμίσεις και εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτίρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ως δικαιούχος της Πράξης “Ενεργειακές Αναβαθμίσεις και Εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτίρια του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο πλαίσιο των EEA Grants 2014-2021) διοργανώνει θεματική εκδήλωση ενημέρωσης των δημοτών την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17:00-20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο ‘’ΙΩΝΙΑ’’ (Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18-πλησίον Δημαρχείου).

Σκοπός της εκδήλωσης η παρουσίαση της πράξης η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια με γνώμονα το περιβαλλοντικό όσο και το οικονομικό όφελος του Δήμου, μέσω παρεμβάσεων αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού και φωτισμού καθώς και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η εν λόγω δράση αποτελεί εναρκτήρια εκστρατεία διάδοσης των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Η πράξη επωφελείται με συγχρηματοδότηση ποσού 1.296.961,00€ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, και από εθνικούς πόρους.