Τε. Ιούλ 24th, 2024

Δήμος Πόρου: Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο η ανάθεση του έργου του Βιολογικού

Καταπληκτικά νέα επιφύλασσε η Τετάρτη 13.9.2023, αφού το Ελεγκτικό Συνέδριο «αιφνιδίασε» ευχάριστα τον Δήμο μας, εκδίδοντας και αποστέλλοντάς σε χρόνο-ρεκόρ την υπ’ αριθμ. 523/1.9.2023 Πράξη του, με την οποία ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου αποκατάστασης και αναβάθμισης του Βιολογικού Καθαρισμού του Πόρου.

Η Πράξη, η οποία είναι αμετάκλητη, εκδόθηκε ανέλπιστα γρήγορα εντός μόλις 14 ημερών από την αποστολή του φακέλου του έργου στο ΕΛ.ΣΥΝ. (18.8.2023), τη στιγμή που η προθεσμία για την εξέτασή του ήταν 50 ημέρες και η εκτίμηση για τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης του έργου ήταν για τα μέσα Οκτωβρίου.

Έτσι, ο Δήμος μας θα καλέσει άμεσα την ανάδοχο κοινοπραξία (Ηλέκτωρ – Θαλής) για την υπογραφή της σύμβασης και πριν τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου η δημοτική μας αρχή θα έχει ολοκληρώσει τον μεγαλύτερο άθλο με τον οποίο βρέθηκε αντιμέτωπη στις δυο μέχρι σήμερα θητείες της!

Ο άθλος αυτός δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς τη βοήθεια των μηχανικών του Δήμου, του προσωπικού του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων το οποίο υποστηρίζει τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες, του προσωπικού της Αναπτυξιακής «Πάρνωνας» που διενέργησε τον διαγωνισμό, των εξωτερικών μας συνεργατών, του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, των Ειδικών Συνεργατών Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τάσου Παπαχρήστου και των αιρετών του Δήμου (μόνο της πλειοψηφίας δυστυχώς) που ψήφισαν όλες τις Αποφάσεις έγκρισης των διαδοχικών σταδίων του έργου. Ειδική αναφορά, δε, για την υποδειγματική δουλειά τους πρέπει να γίνει στις μηχανικούς Μαίρη Δανοπούλου και Μαρίνα Τριτάκη.

Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους και συνεχίζουμε με την έναρξη και την πρόοδο του έργου με τον ίδιο υποδειγματικό τρόπο!