Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Αναβάθμιση και συντήρηση των γηπέδων μπάσκετ και τένις στη Λουτρόπολη Μεθάνων

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Κατασκευή (αναβάθμιση), επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων», ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης γηπέδων του Δήμου Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Καρατζά, η αναβάθμιση και η συντήρηση του γηπέδου μπάσκετ στην Τακτικούπολη και του γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο Γαλατά, και πλέον ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση και η συντήρηση των γηπέδων μπάσκετ και τένις στη Λουτρόπολη Μεθάνων. Παράλληλα είναι σε εξέλιξη εργασίες και σε άλλα γήπεδα.

Στο γήπεδο μπάσκετ στη Λουτρόπολη Μεθάνων πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:
i. Αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού και απομάκρυνσή του
ii. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της αθλητικής επιφάνειας και επίστρωση με ελαστοσυνθετικό (ακρυλικό) δάπεδο, με πιστοποιημένα υλικά
iii. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου καλαθοσφαίρισης, με μπασκέτες ολυμπιακού τύπου με προστατευτικό κορμό.
iv. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού (ξύλινοι πάγκοι, κάδος απορριμμάτων, μεταλλική βρύση).
v. Συντήρηση και επισκευή υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης και μεταλλικής θύρας
vi. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED νέας τεχνολογίας

Στο γήπεδο Τένις στη Λουτρόπολη Μεθάνων έγιναν οι εξής εργασίες:
i. Αποξήλωση υφιστάμενου αθλητικού εξοπλισμού και απομάκρυνση του.
ii. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της αθλητικής επιφάνειας και επίστρωση με ελαστοσυνθετικό (ακρυλικό) δάπεδο.
iii. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου αθλητικού εξοπλισμού γηπέδου αντισφαίρισης,
iv. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού (ξύλινοι πάγκοι, κάδος απορριμμάτων, μεταλλική βρύση).
v. Συντήρηση και επισκευή υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης και συντήρηση των υφιστάμενων ιστών
vi. Προμήθεια και εγκατάσταση έξι φωτιστικών σωμάτων LED νέας τεχνολογίας
Αναβάθμιση – επισκευή της υπάρχουσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
Ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 629.997,62€. Χρηματοδότηση 600.000,00€ εξασφαλίστηκε από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ το υπόλοιπο ποσό προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου.