Τε. Ιούν 12th, 2024

Δημοσκόπηση GPO: Ξεκάθαρο προβάδισμα Κάρναβου έναντι Ασκούνη στον δήμο Καλλιθέας σε α΄ και β΄ γύρο

   Του Αντώνη Παπαργύρη

Ενόψει της εκλογικής αναµέτρησης της 8ης Οκτωβρίου, η δηµοσκόπηση της GPO στον ∆ήµο Καλλιθέας επικεντρώθηκε στα προεκλογικά διλήµµατα, τα προβλήµατα των πολιτών και τα πρόσωπα που διεκδικούν τη δηµαρχία στην επικείµενη εκλογική µάχη.

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο διάστηµα 7 έως 10 Σεπτεµβρίου σε σχεδιασµένο δείγµα 800 ψηφοφόρων του εξεταζόµενου δήµου.

Με βάση, λοιπόν, τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, η καθαριότητα µε 55% αποτελεί το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα, µε το ζήτηµα των δρόµων και των πεζοδροµίων να ακολουθεί µε 32,2% και τη στάθµευση µε 19,5%. Οσον αφορά τους επιµέρους τοµείς δράσης της δηµοτικής Αρχής, υψηλό βαθµό ικανοποίησης λαµβάνουν από τους πολίτες, µε ποσοστό 58,9%, οι τοµείς Πολιτισµού και Αθλητισµού και µε 53,9% το επίπεδο της Εξυπηρέτησης των δηµοτών από τις υπηρεσίες του ∆ήµου Καλλιθέας.

Η συγκεκριµένη εκλογική διαδικασία έχει την ιδιαιτερότητα ότι οι βασικοί διεκδικητές είναι ο εν ενεργεία και ο προηγούµενος δήµαρχος, γεγονός που αυτόµατα δηµιουργεί συγκρίσεις στο µυαλό των πολιτών, οι οποίοι σε ποσοστό 38,2% δηλώνουν ότι η δηµοτική Αρχή του κ. Κάρναβου επιτέλεσε µεγαλύτερο έργο, έναντι 31,7% που αναγνωρίζουν ως πιο επιτυχηµένη και αποτελεσµατική τη δηµαρχιακή θητεία του κ. Ασκούνη. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι η ερώτηση που αποκαλύπτει την πιθανότητα επιλογής για κάθε υποψήφιο.

Η συγκεκριµένη µεταβλητή αναδεικνύει τις πιθανές δεξαµενές και τους βασικούς πυρήνες των υποψηφίων, δεν αποτελεί ερώτηση πρόθεσης ψήφου και είναι πιθανόν να εµφανίζονται και αλληλεπικαλύψεις.

Στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου αποτυπώνεται ένα καθαρό προβάδισµα του κ. Κάρναβου µε 42%, ποσοστό που τον φέρνει κοντά στην επικράτηση από τον α’ γύρο, µε τον κ. Ασκούνη να ακολουθεί µε 27,7%, τον κ. Βακαλόπουλο µε 5,7% και τον κ. Ιωαννίδη µε 5%.

Αρκετά σηµαντικό (17%) είναι και το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Ο νυν δήµαρχος καταγράφει προβάδισµα και στον β’ γύρο, µε 47,3% έναντι 33,4% του κ. Ασκούνη, ενώ σε µια σηµαντική παράµετρο της έρευνας, στην παράσταση νίκης, ο κ. Κάρναβος αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό ποσοστό, της τάξης του 48,6%, που θεωρεί ότι θα είναι ο τελικός νικητής των εκλογών.

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο e-ota της εφημερίδας Παραπολιτικά