Προσλήψεις γιατρών στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με χρονική διάρκεια ενός έτους, για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων ΚΑΠΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως στο Γραφείο Προσωπικού, 1ος όροφος, Δημαρχείο Π.Μελά 24, Ενότητα Ευόσμου ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] .

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 302198, 2313302185.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 23/06/2021 και λήγει στις 25/06/2021.