ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα λάβουν μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, θα λάβουν Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση, συνολικού ύψους 32 εκατ.