ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Διαδικτυακές εκπομπές για την ψυχική υγεία και την εκπαίδευση από την περιφέρεια Κεντρ. Μακεδονίας

Καθημερινές διαδικτυακές εκπομπές στο YouTube, με θέματα ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης, διοργανώνει η