δήμος Θεσσαλονίκης

Ζέρβας: Ο δήμος Θεσσαλονίκης στην προμετωπίδα της προσπάθειας για την προώθηση της χρήσης αυθεντικών προϊόντων

Στοχεύοντας στην ανάδειξη και πιστοποίηση της Θεσσαλονίκης ως ευρωπαϊκής «αυθεντικής πόλης/authenticity», υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ