Τρ. Μάι 28th, 2024

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Το Ηράκλειο είναι η πόλη των μεγάλων προκλήσεων.Των μεγάλων αξιώσεων.Και έχουμε απόλυτη συνείδηση γι’ αυτό»

Ψηφίστηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο ο ισοσκελισμένος προϋπολογισμός 2024 του Δήμου Ηρακλείου, κατά πλειοψηφία, σε ειδικήμονοθεματική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκετο απόγευμα της Παρασκευής 12 Απριλίου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός κατά την εισήγησή του, παρουσίασε βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού, εξήγησε την φιλοσοφία του, πρόβαλε τους στόχους και τις προτεραιότητες για το 2024 και επεσήμανε ότι βασικό στοιχείο ήταν να επέλθει ισορροπία και σταθερότητα στον Δήμο Ηρακλείου, για να εδραιωθεί η αναπτυξιακή προοπτική που προβλέπεται στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής.

Επεσήμανε ότι η νέα Δημοτική Αρχή κλήθηκε άμεσα να αντιμετωπίσει το θέμα της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2024, γεγονός που προϋπόθετε σε σύντομο χρονικό διάστημα την ψήφιση των διαφόρων κατηγοριών των τελών, την κατάρτιση και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος, τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού 2024, αλλά και την ομαλή απορρόφηση των δύο εταιρειών του Δήμου, ΔΗΚΕΗ και ΔΟΠΑΦΜΑΗ, που καταργήθηκαν με πρόσφατη νομοθεσία στα τέλη του 2023.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι βασικός στόχος ήταν η ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες παραμέτρους που αλληλοεπιδρούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού, επεσήμανε ότι περισσότερες από τις δράσεις που αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό αφορούν σε λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, προμήθειες, μελέτες και έργα που έχουν δρομολογηθεί και συμβασιοποιηθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στον τρόπο με τον οποίο η Δημοτική Αρχή κατάφερε να καλύψει το χρηματοδοτικό κενόπου ήταν εμφανές από την πρώτη στιγμή, ώστε στο ασφυκτικά χρονικά περιορισμένο περιθώριο – λόγω λειτουργίας χωρίς ψηφισμένο προϋπολογισμό – να καταρτίσει ένα πλάνο, τηρώντας πλήρως τις θεσμικές διαδικασίες.

Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός μίλησεεπίσης για τους άξονες των εσόδων του Δήμου, τις προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις που αναμένονται από διάφορα προγράμματα, τις δαπάνες, τις προβλέψεις υλοποίησης διάφορων μελετών για την ωρίμανση έργων, κ.α. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός σε ορισμένες κατηγορίες δαπανών που δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία προτίθεται να κινηθεί η Δημοτική Αρχή, όπως είναι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις κοινωνικές δομές, τα έργα και τις παρεμβάσεις ενόψει της παραχώρησης των Ενετικών Τειχών από το Υπουργείο Πολιτισμού προς τον Δήμο Ηρακλείου, τις απαλλοτριώσεις και αποζημιώσεις ιδιοκτητών εκτάσεων με σκοπό την δρομολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου πόλεως, την αναβάθμιση παιδικών χαρών, το πράσινο, την προώθηση και ενδυνάμωση του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού, την έξυπνη πόλη, κ.α. Τόνισε επίσης τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να εκτελέσει τα έργα οδοποιίας εντός και εκτός του αστικού ιστού, σύμφωνα με την κατάλληλη προτεραιοποίηση βάσεισυγκεκριμένων κριτηρίων και με την συνεργασία όλων των Τοπικών Κοινοτήτων, αλλά και με κανόνες προστασίας των έργων από μελλοντικές παρεμβάσεις τρίτων.

Αναφερόμενος στην ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή που πέτυχε ο Δήμος Ηρακλείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ο Αλέξης Καλοκαιρινόςεπανέλαβε ότι είναι επιτυχία, αλλά η Δημοτική Αρχή δεν πανηγυρίζει, δεδομένου ότι δεν λύνονται συνολικά τα προβλήματα του Δήμου Ηρακλείου με το δάνειο. Επανέλαβε ότι η προσπάθεια για την οικονομική διόρθωση και τον εξορθολογισμό θα είναι διαρκής και πολύ μεγάλη, ότι αναμένονται προκλήσεις και το 2025, καθώς και ότι η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και να εξασφαλίσει εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως έκανε και για το ζήτημα της αποκατάστασης ζημιών στα σχολεία που πέτυχε χρηματοδότηση 1.500.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Επίσης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, υπενθύμισε ότι η Δημοτική Αρχή κινήθηκε θεσμικά και με απόλυτη διαφάνεια, ενημερώνοντας από την πρώτη στιγμή τους Δημότες και τις Δημοτικές Παρατάξεις και εφαρμόζοντας μια συμμετοχική διαδικασία σε όλα τα στάδια.

 

Σε δήλωσή του αμέσως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός τόνισε: «Ο προϋπολογισμός αυτός δημιουργεί μια οικονομική εξισορρόπηση και παράγει μια οικονομική σταθερότητα, που μπορεί να δώσει έδαφος για μια ανάπτυξη του Δήμου. Θεωρούμε ότι βάζουμε τις πρώτες κατευθύνσεις για ένα έργο το οποίο θα έχει χαρακτηριστικά σημαντικής κοινωνικής απόδοσης για τον Δήμο. Στον πυρήνα του τεχνικού προγράμματος, βρίσκεται ένα πρόγραμμα έργων το οποίο θα πρέπει να διαχειριστούμε με τον βέλτιστο τρόπο. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μας στοιχήματα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το μόνο. Τα ζητήματα που αφορούν τις σχολικές και κοινωνικές υποδομές, τον πολιτισμό, τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η πόλη, που περιλαμβάνει και τα Ενετικά Τείχη για τα οποία έχουμε την πρόνοια να προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση παραχώρησης προς τον Δήμο, είναι ορισμένοι από τους πυλώνες του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να προσθέσουμε φιλόδοξα προγράμματα, ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής οι οποίες αποδίδονται στον Δημότη και επίσης μια πολύ αναβαθμισμένη υπηρεσία καθαριότητας που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των αποβλήτων. Θέλουμε να βλέπουμε τα ζητήματα συνολικά, να τα σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι το πρώτο μας βήμα. Στη βάση σχεδιασμών που γίνονται και θα επικαιροποιούνται, οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε είναι μεγάλες.Αλλά αυτή είναι μια πόλη των μεγάλων προκλήσεων, των μεγάλων αξιώσεων και έχουμε απόλυτη συνείδηση γι’ αυτό.».

Υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισε η παράταξη της πλειοψηφίας και η ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Αντιγόνη Ανδρεάκη.Κατά, ψήφισαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.