Τρ. Απρ 16th, 2024

Συγκρoτήθηκε Επιτροπής Λαογραφίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στον Δήμο Πηνειού  

Με πεδίο δράσης τη διάσωση, τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και την αξιοποίηση του λαογραφικού και πολιτιστικού πλούτου του δήμου Πηνειού συγκροτήθηκε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Λαογραφίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η πενταμελής επιτροπή είναι άμισθη, πρόκειται να έχει εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τον δήμαρχο και την αρμόδια αντιδήμαρχο Πολιτισμού ενώ αναμένεται να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στις προσπάθειες του δήμου αφενός να ενισχύσει την πολιτιστική ταυτότητά του αφετέρου να κινητοποιήσει την τοπική κοινωνία.

Η νεοσυσταθείσα επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. Γρηγόρη Γιαννακόπουλο –πρόεδρο-, Ιωάννη Σούλη –αντιπρόεδρο-, Ευτυχία Σταυροπούλου –γραμματέα-, Γεώργιο Κουσινιώρη και Τασία Τσακοπιάκου- Μουραντίδη -μέλη-. Εκτός από τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των λαογραφικών μουσείων του δήμου, η επιτροπή αναμένεται να αποδώσει σημαντικό και πολυδιάστατο έργο στην ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που άπτονται της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω πολυσχιδών δράσεων. Ειδικότερα μεταξύ άλλων φιλοδοξεί να πρωτοστατήσει στη διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και ενημερωτικών σεμιναρίων, στην αναβίωση και αναβάθμιση παλαιότερων εθίμων και παραδόσεων –άρρηκτα συνδεδεμένων με τη πολιτιστική, οικονομική και θρησκευτική ζωή του τόπου-, στην ανάδειξη του ρόλου του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στη συγκρότηση εθελοντικών ομάδων πολιτών που επιθυμούν να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Εκτός από τον δήμαρχο και την αρμόδια αντιδήμαρχο Πολιτισμού, η επιτροπή θα συνεργάζεται ακόμη με το Δημοτικό Συμβούλιο, τις εκκλησιαστικές αρχές, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα αθλητικά σωματεία και τους εθελοντές.

Ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας καθώς και ο σχεδιασμός των πρώτων ενεργειών της Επιτροπής Λαογραφίας και Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτέλεσαν τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης του δημάρχου Πηνειού κ. Αλέξιου Καστρινού, της Αντιδημάρχου Πολιτισμού κας. Βάντας Κοντούλη και του προέδρου της Επιτροπής κ. Γρηγόρη Γιαννακόπουλου. Στο περιθώριο της σύσκεψης ο κ. Καστρινός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «η επιτροπή θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας του δήμου Πηνειού».