Πε. Ιούν 20th, 2024

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος:Μέσω ΕΣΠΑ η συνέχιση λειτουργίας τριών ακόμα Κέντρων Κοινότητας

Τρία ακόμα Κέντρα Κοινότητας της Δυτικής Ελλάδας εξασφαλίζουν τη λειτουργία τους, καθώς ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε σε νέα  ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δυτική Ελλάδα 2021-2027.

Η απόφαση αφορά στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και Αμφιλοχίας,τα οποία χρηματοδοτούνται με 877.836,85 ευρώ.

Σταδιακά εντάσσονται στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2021-27» το σύνολο και των 19 Κέντρων Κοινότητας, ένα σε κάθε Δήμο,  που λειτουργούν στη Δυτική Ελλάδα. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 7,64 εκατ ευρώ, θα συνεχίσουν να λειτουργούν υποστηρίζοντας τους Δήμους στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας τους.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των Κέντρων Κοινότητας, και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, ηλικιωμένοι, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», καθώς και νόμιμα διαμένοντες μετανάστες, αιτούντες/δικαιούχοι διεθνούς και προσωρινής προστασίας, άτομα με αναπηρία, Ρομά και γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας υλοποιείται με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και Εθνικών Πόρων, μέσω της Προτεραιότητας 4Β – “Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας (ΕΚΤ+)” του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» 2021-2027.

«Εξασφαλίζουμε τη λειτουργία σημαντικών κοινωνικών δομών σε συνεργασία με τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα εξακολουθούμε να καταγράφουμε ανθρώπινες ανάγκες, ώστε να παρεμβαίνουμε με ολοκληρωμένα προγράμματα. Αποτελεί δέσμευσή μας: Κανένας μόνος του στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος μας να παρέχουμε κάθε μορφής κοινωνική υποστήριξη σε όλους όσους έχουν ανάγκη» δήλωσε ο Περιφερειάρχης