Καστοριά: Ένα εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια για την στήριξη της επιχειρηματικότητας

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το σχέδιο και οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Καστοριάς και των Δήμων Καστοριάς, Άργους Ορεστικού και Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου:

«Υποδομές για τη στήριξη της Επιχειρηματικότητας στην Π.Ε. Καστοριάς».

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων γενικότερης κοινωνικής ωφέλειας, εξυπηρετώντας επαγγελματικές και αγροτικές δραστηριότητες, σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.