Επιστρέφει στις τηλεδιασκέψεις η ΚΕΔΕ – Στο τραπέζι το Συνέδριο και το Ταμείο Ανάκαμψης

Στις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης επιστρέφει η ΚΕΔΕ μετά από μια σειρά δια ζώσης συνεδριάσεων, λόγω των νέων συνθηκών που επιβάλει η εξάπλωση της πανδημίας στη χώρα.

Η επόμενη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι. «Η συνεδρίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς οι υγειονομικές συνθήκες δεν επιτρέπουν μεγάλες συναθροίσεις. Υπενθυμίζεται ότι η ΚΕΔΕ είχε προγραμματισμένο ΔΣ στο πλαίσιο της ΔΕΘ (στις 4 Σεπτεμβρίου), όμως μετά τα νέα μέτρα που ισχύουν και την ακύρωση της ΔΕΘ, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης», τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΕΔΕ.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Ενημέρωση Προέδρου.
Eπικύρωση της υπ’ αριθμ.: 64/17.08.2020 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με τις Προτάσεις της Αυτοδιοίκησης α΄Βαθμού για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή ή μη του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ.
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Έγκριση γνωμοδότησης για το σχέδιο νόμου του Υ.Π.Εν. με τίτλο
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Εισηγητής: κ. Κ. Κουκοδήμος, Πρόεδρος Επιτροπής Χωροταξίας ΚΕΔΕ

Επικύρωση απόφασης Προέδρου για την Οικονομική Ενίσχυση (Επιχορήγηση) του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων λόγω των πρόσφατων καταστροφών από τις πλημμύρες.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Αίτημα για υπαγωγή των ΠΕΔ στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
Εισηγητές: κ. Γ. Κουράκης, Πρόεδρος ΠΕΔ Κρήτης

κ. Ε. Κυτέλης, Πρόεδρος ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου

κ. Θ. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Πρόταση νομοθετικής ρύθμιση για την μεταβίβαση των Σχολικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων – Μονάδων – Οικοπέδων στους Δήμους.
Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη θεσμική αναβάθμιση του τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας και την επανασύσταση της στους Δήμους όπου έχει καταργηθεί.
Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Συμπλήρωση του νομικού πλαισίου σχετικά με την υποχρεωτική λήψη της ειδικής άδειας από τον Συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης.
Εισηγητής: κ. Φ. Αναστασιάδης, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ

Ορισμός εκπροσώπων της ΚΕΔΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης με τον ICC (Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου) μετά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας.
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

Χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή επιταγών και πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΚΕΔΕ στους: κ.κ. Καραγιάννη Ιωάννη, Γενικό Διευθυντή ΚΕΔΕ, Δέσποινα Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ, Μαντέ Σωτήρη, Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ καθώς και στον κ. Νίκο Καλτσούνη, Ταμεία ΚΕΔΕ για την λειτουργία του E-Banking.
Εισηγητής: κ. Δ. Καφαντάρης, Γενικός Γραμματέας ΚΕΔΕ

Αίτημα για επιχορήγηση Δήμων μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».
Εισηγητής: κ. Χ. Τσιρογιάννης, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ

Αίτημα για υπέρβαση κατανάλωσης καυσίμων οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας.
Εισηγητής: κ. Καϊτεζίδης Ιγνάτιος, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Προτάσεις των Δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για την βελτίωση του Ν. 4039/2012, για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς.
Εισηγητής: κ. Καϊτεζίδης Ιγνάτιος, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ Οικονομικού Έτους 2020.
Εισηγητής: κ. Σ. Μαντές, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για τον Ετήσιο Λογιστικό Έλεγχο της ΚΕΔΕ της Οικονομικής Χρήσης Έτους 2019.
Εισηγητής: κ. Σ. Μαντές, Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

Χορήγηση αιγίδας και οικονομική συμμετοχή για την διοργάνωση του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων- Προαγωγή Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) με τίτλο «Υγιείς και ανθεκτικές πόλεις στην περίοδο της κρίσης: Η εφαρμογή των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των 6 πολιτικών του Π.Ο.Υ. για τον άνθρωπο», 17 – 18 Σεπτεμβρίου 2020 διαδικτυακά. (Εκκρεμεί σύμφωνη γνώμη Νομικής Υπηρεσίας).
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Αίτημα συνδιοργάνωσης του αθλητικού αγώνα «The Authentic Marathon Swim» στο Πευκί Ευβοίας. Επιστολή από Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού. (Εκκρεμεί σύμφωνη γνώμη Νομικής Υπηρεσίας)
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Αίτημα παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System – EHEALTH Monitoring” στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020».
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Επικύρωση της υπ΄αρ. 16/4.8.2020 Απόφασης Προέδρου για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού της ΚΕΔΕ για το έτος 2021 .
Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση πίστωσης για την εγκατάσταση παροχικού καλωδίου και υλικών για την τροφοδοσία του κλιματιστικού μηχανήματος τοίχου Toshiba Inverter 36.000Btu/h.
Εισηγητής: κ. Γ. Κουγιανός, Διευθυντής Τεκμηρίωσης ΚΕΔΕ

Έγκριση σκοπιμότητας τεχνικής υποστήριξης των ιστοσελίδων της ΚΕΔΕ για το διάστημα από Απρίλιο μέχρι και Αύγουστο 2020.
Εισηγητής: κ. Γ.Κουγιανός, Διευθυντής Τεκμηρίωσης ΚΕΔΕ

Αίτημα για συνδιοργάνωση με σκοπό την αναβίωση του θεατρικού φεστιβάλ του Δήμου Ιθάκης. (Εκκρεμεί σύμφωνη γνώμη Νομικής Υπηρεσίας)
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσαρμογή των γραφείων της ΚΕΔΕ για την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία.
Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ

Συνδιοργάνωση 3ήμερου Συνεδρίου περί το τέλος Σεπτεμβρίου 2020 κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αστυπάλαιας.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Έγκριση μετακινήσεων αιρετών, υπηρεσιακών και συνεργατών της ΚΕΔΕ.
Εισηγήτρια: κα Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

Ορισμός Εκπροσώπων.
Διάφορα Θέματα.