Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Δίκτυο αντιμετώπισης πυρκαγιών του Ευρωπαϊκού Νότου πρότεινε ο Χαρδαλιάς στην ΕΕ

Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες της διήμερης συνεδρίασης (9 και 10 Οκτωβρίου) των Επικεφαλής Πολιτικής Προστασίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Ελσίνκι της Φινλανδίας.

Κατά τη 2η ημέρα, συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας Ευρωπαϊκού δικτύου τεχνογνωσίας στο τομέα της Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θα είναι σε θέση να παρέχει στις Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας των κρατών-μελών της ΕΕ την απαραίτητη επιστημονική τεχνογνωσία σχετικά με φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείρισή τους. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα εθελοντισμού και παρουσιάστηκαν αντίστοιχα συστήματα κρατών-μελών, ενώ επίσης η Κροατία παρουσίασε τις προτεραιότητές της ως επερχόμενη προεδρία της ΕΕ.

Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας είχε διμερείς επαφές με ομολόγους του από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία, στο πλαίσιο των οποίων επιβεβαιώθηκε η προσήλωση της Ελλάδας στην υλοποίηση του rescEU και ειδικότερα στον τομέα των εναέριων μέσων πυρόσβεσης.

Παράλληλα, ο Νίκος Χαρδαλιάς πρότεινε και συζήτησε με τους ομολόγους του, του Ευρωπαικού Νότου την προοπτική δημιουργίας από κοινού με τις χώρες αυτές ενός δικτύου συνεργασίας (Med- Net), ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε επιχειρησιακά θέματα, καθώς όλες αντιμετωπίζουν παρόμοιους κινδύνους, ιδιαίτερα στο ζήτημα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας είχε συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν κυρίως τεχνικά και οργανωτικά θέματα και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις για την λειτουργία των δομών ΠΠ στις δυό χώρες.