Προσλήψεις 313 εργαζόμενων καθαριότητας σε ΙΕΚ και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας

Με νέο προσωπικό και συγκεκριμένα με εργαζόμενους καθαριότητας ενισχύονται τα Δημόσια ΙΕΚ και τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σύμφωνα με πληροφορίες του Dimosio.gr για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Συγκεκριμένα:

  • Για τα Δημόσια ΙΕΚ εγκρίθηκαν 227 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος (1 Οκτωβρίου 2020 έως την λήξη του διδακτικού έτους: 30 Ιουνίου 2020)
  • Για τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εγκρίθηκαν 86 προσλήψεις μερικής απασχόλησης  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος (15 Σεπτεμβρίου 2020 έως την λήξη του διδακτικού έτους: 30 Ιουνίου 2020)

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4722/2020 και η δαπάνη θα καλυφθεί απο πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.