Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Προσλήψεις 13 ατόμων στο Δήμο Πρέβεζας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 13 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρέβεζας.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ