Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Προσλήψεις ιατρών στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 5 άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ