Πε. Φεβ 22nd, 2024

Φ. Φόρτωμας: «Θεσμική και τεχνολογική θωράκιση της χώρας έναντι των κυβερνοαπειλών»

Την απόλυτη αναγκαιότητα του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας και λοιπές διατάξεις» κατέδειξε στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 ο βουλευτής Κυκλάδων Φίλιππος Φόρτωμας ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς, όπως ανέφερε, θωρακίζει θεσμικά και τεχνολογικά τη χώρα έναντι των κυβερνοαπειλών, ενώ απαντά ολοκληρωμένα στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες και στις επιτακτικές ενωσιακές δεσμεύσεις.

Εξηγώντας την κρισιμότητα του νομοσχεδίου για το κράτος, τους πολίτες και το επιχειρείν σε ένα περιβάλλον ψηφιακής μετάβασης, όπου, αυτονόητα, η ασφάλεια των δεδομένων συνιστά βασικό αίτημα, ο κ. Φόρτωμας επεσήμανε ότι η σύσταση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας» επιτρέπει την οργάνωση, την εφαρμογή και τον έλεγχο ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Επικαλούμενος το κολοσσιαίο παγκόσμιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος και τη διαρκώς αυξητική τάση που ακολουθούν οι κυβερνοεπιθέσεις και στην Ελλάδα, ο βουλευτής επεσήμανε επιπλέον ότι το συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο και η θέσπιση και λειτουργία αποτελεσματικών δομών και μηχανισμών προστασίας αποτελούν επείγουσα ανάγκη.

Σε ό,τι αφορά το κράτος, ο κ. Φόρτωμας επεσήμανε ότι η νέα Αρχή, ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο με αποστολή την κυβερνοασφάλεια, θα συνιστά έναν απολύτως αποτελεσματικό επιτελικό και επιχειρησιακό πυλώνα για την επίτευξη του στόχου της κυβερνοασφάλειας της χώρας.

Ο κ. Φόρτωμας κατά την ομιλία του υπογράμμισε επίσης την κομβική ερευνητική-ακαδημαϊκή διάσταση του φορέα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πυλώνα της προστασίας βασικών συνταγματικών δικαιωμάτων πολιτών, αλλά και υπηρεσιών και λειτουργιών κρατικών και ιδιωτικών φορέων, «και άρα είναι ένα νομοσχέδιο που μας αφορά όλους, τον κάθε πολίτη χωριστά, το κράτος και τις υπηρεσίες του, τους ιδιώτες και τις υπηρεσίες τους, και μας αφορά στο σύνολο ως κοινωνία», σημείωσε για να καταλήξει: «Το σύνολο του νομοσχεδίου στοχεύει στη μετάβαση της χώρας στο μέλλον με γνώμονα και άξονα τελικά τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, την ασφάλειά τους και την προστασία των δικαιωμάτων τους».