Τε. Ιούλ 24th, 2024

Πέντε έργα του δήμου Ζακύνθου στο επίκεντρο της περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Οι διαδικασίες υποστήριξης και η τεχνική βοήθεια των δικαιούχων της Ζακύνθου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ωρίμανση των μελετών των έργων προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 απασχόλησαν την συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με πρωτοβουλία της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Στην τεχνικού χαρακτήρα συζήτηση, με την συμμετοχή της Περιφερειάρχη, του Δημάρχου Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Τεχνικών Έργων Μανώλη Ορφανουδάκη, του Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου, του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής Κώστα Ασπιώτη και στελεχών της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχειρισης (ΜΟΔ) ΑΕ που έχει αναλάβει την παροχή τεχνικής βοήθειας σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αντηλάγγησαν απόψεις και εξετάστηκαν τα αναπτυξιακά προγράμματα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και ο προγραμματισμός νέων έργων.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου έκανε μια λεπτομερή παρουσίαση και αναφέρθηκε στο ήδη ενταγμένο έργο της επέκτασης του αγωγού υδροδότησης, και ανέπτυξε πλήρως το πρόγραμμα των προς ένταξη έργων του Δήμου, ώστε το συντομότερο να συνταχθούν τεχνικά δελτία για όσες δράσεις και έργα είναι ώριμα και να ακολουθήσουν οι σχετικές προσκλήσεις από την Διαχειριστική Αρχη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στο δίκτυο αποχέτευσης, ως άμεση, επείγουσα ανάγκη.

Τα προγραμματισμένα προς ένταξη έργα του Δήμου Ζακύνθου, αλλά και οι υπάρχουσες ανάγκες όπως παρουσιάστηκαν λεπτομερώς από τον Δήμαρχο Ζακύνθου έχουν ως ακολούθως:

  1. Η ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου η μελέτη της οποίας έχει πάρει τον δρόμο για την επικαιροποίηση και προετοιμασία της ένταξής της, έργο αναγκαίο για την αποκατάσταση της ζωντάνιας της επιχειρηματικής ζωής και την ανάπτυξη της περιοχής. Για την ολοκλήρωση του φακέλου απαιτείται η έγκριση της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την εκτέλεση του έργου προκειμένου να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.

  2. Η ανάπλαση της παραλίας της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου όπου υπάρχει μία ενδιαφέρουσα μελέτη η οποία θα εμπλουτιστεί και θα επικαιροποιηθεί από το Δήμο και θα πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες άδειες από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

  3. Τα Σφαγεία που μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστά, αφού οι εγκαταστάσεις τους δεν αναγνωρίζονται ως νόμιμες και δεν μπορούν να γίνονται κανονικά οι σφαγές λόγω της μη τήρησης των απαιτούμενων-από την κοινοτική νομοθεσία-προδιαγραφών. Ήδη ετοιμάστηκαν τα τοπογραφικά για νέα σφαγεία σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κοιλιωμένου, ενώ, τρέχουν οι διαδικασίες αποχαρακτηρισμού από το Δασαρχείο και η εξασφάλιση χρηματοδότησης.

  4. Η αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

  5. Η ανάδειξη της Ιαματικής Πηγής στα Ξύγκια ωστε η Ζάκυνθος να έχει έναν ακόμη πλεονέκτημα, εκτός από το “Ναυάγιο”, που θα μετατρέψει τις ορεινές κοινότητες σε έναν εναλλακτικό και τουριστικά δημοφιλή προορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όλα τα μέρη συμφώνησαν για την συνέχιση της επικοινωνίας και συνεργασίας προς επιτάχυνση των διαδικασιών