Τε. Ιούλ 24th, 2024

Χάρης Δούκας: Η «έξυπνη πόλη» δεν θα είναι ένα τεχνολογικό έργο αλλά κοινωνικό

Στο βήμα του AiForum 2023 συζητήσαμε με τον δημοσιογράφο Μανώλη Ανδριωτάκη εκτενώς για το ρόλο της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στη ζωή μιας σύγχρονης πόλης, αναφέρει ο νέος δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Συμμετέχοντας στις εργασίες του 2ου Συνεδρίου Τεχνητής Νοημοσύνης ο κ. Δούκας επισήμανε: Οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν την ευφυή διακυβέρνηση με βάση τα δεδομένα, την ανάπτυξη έξυπνων και βιώσιμων μεταφορών, την αποτελεσματική διαχείριση πόρων, την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας, την προβολή και διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας, της συνδημιουργίας και της συνεργατικότητας στην πόλη.

Για την εκάστοτε δημοτική αρχή, η αποτελεσματική ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο σύνολο της λειτουργίας της πόλης, με ασφάλεια και σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, αποτελεί πρόκληση.

Σε ότι μας αφορά, η έννοια της «έξυπνης πόλης» δεν θα είναι ένα τεχνολογικό έργο, αλλά κοινωνικό. Βασικός στόχος της θητείας μας θα είναι η βελτίωση της ζωής των πολιτών, η αναβάθμιση των καθημερινών λειτουργιών και υποδομών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία, χωρίς αποκλεισμούς