Τε. Σεπ 27th, 2023

Περιφέρεια Ηπείρου: Προγραμματική σύμβαση για την πατάτα Χρυσοβίτσας

Σε ανάληψη μιας ακόμη πρωτοβουλίας για την περαιτέρω προώθηση των τοπικών προϊόντων προχωρά η Περιφέρεια Ηπείρου.

Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο θα εξετάσει τη δυνατότητα ένταξης της πατάτας Χρυσοβίτσας στα Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκτέλεση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Πατάτα Χρυσοβίτσας: Διενέργεια έρευνας για τη συλλογή στοιχείων με στόχο την κατοχύρωσή της ως προϊόντος Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης προβλέπεται:

διενέργεια έρευνας για τη συγκέντρωση στοιχείων που θα τεκμηριώνουν την ιστορική – λαογραφική οριοθέτηση του προϊόντος και τη σύνδεσή του με την περιοχή

έρευνα και συλλογή στοιχείων για το έδαφος, το κλίμα, τις καλλιεργητικές τεχνικές, το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Συγγραφή φακέλου για να υποστηριχθεί η ανάδειξη της «Πατάτας Χρυσοβίτσας» ως προϊόντος ΠΓΕ

Διαχείριση έργου