Κυ. Ιούν 16th, 2024

Δήμος Μεγαλόπολης: Ξεκίνησε η κατασκευή πεζοδρομίων με προϋπολογισμό 800.000€

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να επιτύχει την αναβάθμιση των υποδομών της πόλης, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.

Οι θέσεις που πρόκειται να κατασκευαστούν τα νέα πεζοδρόμια είναι οι ακόλουθες:

1. Στην οδό Αγίου Αθανασίου από το ύψος του Γυμνασίου έως το Ανοιχτό Στάδιο Μεγαλόπολης.
2. Στην οδό Αγίου Αθανασίου από το ύψος της οδού Νικηταρά έως το 3ο Δημοτικό Σχολείο, όπου είναι διαμορφωμένο το εύρος του πεζοδρομίου.
3. Στην οδό Παπαϊωάννου από το ύψος της οδού Πολυβίου έως την οδό Αγίου Αθανασίου.
4. Περιμετρικά του 1ου Δημοτικού Σχολείου.
5. Περιμετρικά του 2ου Δημοτικού Σχολείου.
6. Περιμετρικά του 4ου Δημοτικού Σχολείου.
7. Στη δημοτική οδό που οδηγεί από την οδό Αρχαίου Θεάτρου έως το κοιμητήριο Μεγαλόπολης, στο βόρειο τμήμα της οδού, με την κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την σωστή διευθέτηση των όμβριων υδάτων της περιοχής.
8. Στην οδό Αρχαίου Θεάτρου από το ύψος της οδού Δημητρακοπούλου έως τα όρια του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου της Μεγαλόπολης, στο ανατολικό τμήμα της οδού.
9. Στην οδό Λεωνίδα Ζέρβα από το ύψος της Λαϊκής Αγοράς έως και το ύψος της οδού Αγίου Κωνσταντίνου.
10. Στην οδό Καρασούλου από το ύψος της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου έως και την εκκλησία της Παναγίας στο Ψαθί, στις θέσεις που έχει διαμορφωθεί το εύρος του πεζοδρομίου.
11. Στη διαδρομή έμπροσθεν του Κλειστού Δημοτικού Σταδίου – Εκκλησίας Αγίου Κωνσταντίνου – Παιδικού Σταθμού και Ανοιχτού Δημοτικού Σταδίου.
12. Οπουδήποτε αλλού κριθεί αναγκαίο κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, εντός του Ε.Ρ.Σ. Μεγαλόπολης, κατόπιν υποδείξεως της Προϊσταμένης Αρχής του Έργου.