Πε. Μάι 23rd, 2024

Εκλογές 2023: Πως θα ψηφίσουν οι ναυτικοί στα πλοία – Ποια η διαδικασία για όσους θα είναι σε λιμάνια άλλων δήμων (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ξεκινήσει ήδη την προετοιμασία, προκειμένου να ψηφίσουν κανονικά στις εκλογές και οι ναυτικοί που θα βρίσκονται σε υπηρεσία στα πλοία που εργάζονται στις 21 Μαΐου και θα είναι σε λιμάνια άλλων δήμων από εκείνους που είναι εγγεγραμμένοι.

Οι σχετικές ρυθμίσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικήςκαι έχουν σταλεί στους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι καλούνται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες έτσι ώστε οι ναυτικοί να ψηφίσουν χωρίς προβλήματα στις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Οι ναυτικοί που θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών σε λιμάνι άλλου δήμου από εκείνον που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς του καταλόγους, θα ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου του τόπου που θα βρίσκονται στις 21 Μαΐου.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής ανέφερε στη σχετική οδηγία ότι:

«Oι Έλληνες ναυτικοί που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία τα οποία κατά την ημέρα των εκάστοτε εκλογών βρίσκονται ή καταπλέουν σε ελληνικό λιμάνι δήμου διαφορετικού από αυτόν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν σε εκλογικά τμήματα του δήμου του λιμένος που βρίσκονται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 82 παρ.8 του Π.Δ. 26/2012, έχοντας υπόψη ότι προϋπόθεση για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, αποτελεί η εγγραφή αυτών των Ελλήνων ναυτικών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του ΠΔ 26/2012 και η αδυναμία για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας (όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, βλάβη πλοίου, κλπ) να ψηφίσουν στον τόπο που έχει ορισθεί με τους παραπάνω εκλογικούς καταλόγους».