Τε. Ιούν 12th, 2024

‘Ενταξη του Δήμου Αμοργού στο Δίκτυο Μπλε Δήμων – To 9ο νησί των Κυκλάδων

Την προσχώρηση του Δήμου Αμοργού στο Δίκτυο Μπλε Δήμων αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο του νησιού στην πρώτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε το 2023. Είναι το 9ο νησί των Κυκλάδων που εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο που πλέον αριθμεί συνολικά 19 μέλη.

Παράλληλα, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αποφάσισαν θετικά και για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την περιβαλλοντική οργάνωση Aegean Rebreath. Η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης που αναπτύχθηκε κατά τους τελευταίους μήνες μεταξύ της Aegean Rebreath και του δήμου Αμοργού αλλά και των προσπαθειών που έχουν γίνει στο νησί μέχρι στιγμής.

Στόχος της συνεργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός ολιστικών δράσεων σε συνεργασία με την αλιευτική κοινότητα και την τοπική κοινωνία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω δράσεων καθαρισμού, εγκατάστασης σταθμού συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Σημαντική συμβολή σε αυτές τις προσπάθειες θα έχει και η Attica Group.

Παράλληλα, η συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο Δίκτυο Μπλε Δήμων αναμένεται να διασφαλίσει την πρόσβαση σε οριζόντιες δράσεις του δικτύου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την παροχή κατευθύνσεων σε κεντρικό επίπεδο αλλά και την συμμετοχή σε οριζόντιες ή επιμέρους χρηματοδοτικές προτάσεις του δικτύου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός πως η απόφαση αυτή έρχεται σε μία στιγμή όπου βρίσκονται εν εξελίξει οι διαδικασίες για την απόκτηση νομικής οντότητας του δικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ήδη σχεδιασθεί δράσεις για το 2023 για το νησί της Αμοργού στη βάση των αναγκών που έχουν διατυπωθεί ήδη από την τοπική κοινωνία. Οι προσπάθειες για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνεχίζονται και ενισχύονται πλέον τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.