ΑΣΕΠ: 267 θέσεις σε 9 δήμους της χώρας – Ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά – Δείτε τις προκηρύξεις

Δέκα προκηρύξεις στην διάθεση των υποψηφίων για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Δήμοι της χώρας προσλαμβάνουν 267  υπαλλήλους. Ζητούνται 28 ειδικότητες. Ζητούνται άτομα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Δείτε αναλυτικά ειδικότητες:

 • ΠΕ Παιδιάτρων
 • ΠΕ Γεωλόγοι
 • ΤΕ Μουσικών
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • ΤΕ Εκπαιδευτών χορού
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • ΔΕ Διοικητικού
 • ΔΕ Εικαστικών
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • ΔΕ Καθηγητής μουσικής σύγχρονου τμήματος
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων
 • ΔΕ Μπουφετζήδων
 • ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας [χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
 • ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων [με κάρτα]
 • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (σάρωθρο)
 • ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων (Φορτωτών) [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων
 • ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών
 • ΥΕ Βοηθητικό προσωπικό
 • ΥΕ Εργατών καθαριότητας
 • ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]
 • ΥΕ Εργατών Απορριμματοφόρων

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους για να διαβάσετε ολόκληρες τις προκηρύξεις:

Πηγή: workenter.gr