Πε. Ιούν 20th, 2024

Πάτρα: Ο Πελετίδης ανανέωσε τη θητεία των αντιδημάρχων

Με απόφασή του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ανανεώνεται η θητεία των Αντιδημάρχων, μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2022, προκειμένου όπως αναφέρει η Δημοτική Αρχή με ανακοίνωσή της, “να έχει συνέχεια και αποτέλεσμα το έργο της Δημοτικής Αρχής, προς όφελος του λαού του Δήμου μας”.

Έτσι, ορίζει:

-Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών και Νομικής Υπηρεσίας, τον Διονύση Πλέσσα.

-Αναπληρωτή Δημάρχου και Αντιδήμαρχο Αρχιτεκτονικού Έργου – Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (Η/Μ) και Έργων Υποδομής, τον Χρήστο Κορδά.

-Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, τον Νίκο Ασπράγκαθο.

-Αντιδήμαρχο Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας, τον Μιχάλη Αναστασίου.
-Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού τον Τάκη Πετρόπουλο.
-Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Πρασίνου και Κοιμητηρίων τον Ανδρέα Αθανασόπουλο.

-Αντιδήμαρχο Υγείας και Πρόνοιας, την Βίβιαν Σαμούρη.

-Αντιδήμαρχο Δημοτικών Ενοτήτων Μεσσάτιδας, Παραλίας και Βραχνεΐκων, την Αναστασία Τογιοπούλου.

-Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ρίου, τον Ευάγγελο Κατσακούλη.

Οι Αντιδήμαρχοι, εκτός των άμεσων αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τον τομέα ευθύνης τους, μεταξύ άλλων, παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών, που εκτελούνται σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Πατρέων, έχουν ως αντικείμενο, την υλοποίηση σκοπών και αντικειμένων υπαγομένων στην δική τους αρμοδιότητα, ενημερώνουν τον Δήμαρχο για την εξέλιξη αυτών των έργων και εργασιών μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται σε οποιαδήποτε Δημοτική Ενότητα και χρησιμοποιείται στα πλαίσια της άσκησης δικών τους αρμοδιοτήτων, συνεργάζονται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας που αναπληρώνει τον Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Χρήστο Κορδά.