Δήμος Αχαρνών: Πρόσληψη 20 συμβασιούχων – Δείτε την προκήρυξη

Ο δήμος Αχαρνών θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ