Τε. Ιούλ 24th, 2024

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων (ημερήσια διάταξη)

Η 3η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα και ώρα 17.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Σωματείου Ρακοσυλλεκτών “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” για τη δημιουργία ενός πιστοποιημένου παζαριού ρακοσυλλεκτών, σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 288408-19) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Έγκριση ή μη ψηφίσματος για τους συμβασιούχους στη “Δομή Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύγων του Ελαιώνα” μέσω του Κοινωφελούς προγράμματος Β΄ κύκλος του ΟΑΕΔ 2017 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Έγκριση για τη διόρθωση της υπ` αριθμ. 1445/19 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση για Α. την τροποποίηση της πράξης με τίτλο “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ και 1 Παράρτημα Ρομά)” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891, ως προς την αύξηση του προσωπικού, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα της Πράξης στο πλαίσιο της παράτασης της συγχρηματοδότησής της και ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως τις 31-12-2023 και Β. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος”, ως προς την ημερομηνία έναρξης του υποέργου 1 και τον αριθμό του πρόσθετου προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας για την τροποποίηση της πράξης με τίτλο: “Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (2 Κεντρικές Δομές, 2 Παραρτήματα ΚΕΜ & 1 Παράρτημα ΡΟΜΑ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001891 (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 18072-20) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
Έγκριση για την πρόσληψη δέκα (10) ασκούμενων δικηγόρων, για πρακτική άσκηση, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών (από 31-03-2020 έως 30-09-2020), με δυνατότητα παράτασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν. 4194/2013 και την υπ’ αριθμ. 11450/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 784 τ.Β΄/2016), με συνολική δαπάνη ποσού τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00€) για το έτος 2020 (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30841-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έγκριση παράτασης για την πρακτική ασκούμενων δικηγόρων, από 01/04/2020 έως 30/09/2020, δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013 όπως ισχύει σήμερα (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30846-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έγκριση για την αποδοχή της φοιτήτριας κας Μαρίας Χαραλαμποπούλου του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 44 ημερών στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 20841-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έγκριση για την αποδοχή της φοιτήτριας κας Μαρίας Ρίζου του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 44 ημερών στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (Δ/νση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 18067-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έγκριση της μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων κ. Νικολάου Μακρόπουλου, στις Κάννες από τις 9 έως και τις 13 Μαρτίου 2020, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή έκθεση MIPIM 2020 και στο Political Leaders Summit, με καλυμμένα τα έξοδα διαμονής και εγγραφής στην Έκθεση από τους διοργανωτές. (Σχετικό έγγραφο 2)(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έγκριση της μετάβασης του κ. Χαρίλαου Μπίσκου, επικεφαλής προγράμματος αστικών συμμετοχικών δράσεων του προγράμματος CURING THE LIMBO, στο Τορίνο από τις 13 έως και τις 15 Φεβρουαρίου 2020, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνάντηση του προγράμματος CO-CITY (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
10.Έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2020 (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 9/2020 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30800-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1429/19 ΑΔΣ ως προς α. τη διόρθωση του ονοματεπωνύμου του αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων κου Μαυρόπουλου Τριαντάφυλλου και β. ως προς την αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 19352-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
12.Έγκριση για την κατανομή ποσού 447.480,00€ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των επτά (7) Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των επτά (7) Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30853- 20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

13.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1425/2019 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ: Ω906Ω6Μ-ΩΔ1), ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους κας Φραντζή Αντιόπης, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30849-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

14.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1427/2019 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ:ΩΓΩΧΩ6Μ-ΒΞΨ), ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντων αναπληρωματικών μελών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 3ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30851-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

15.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1430/2019 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ:9ΩΩΖΩ6Μ-6ΘΓ), ως προς την αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 6ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30815-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

16.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2020 Α.Δ.Σ (ΑΔΑ:9ΟΤΦΩ6Μ-Ω1Ω), ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ης Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Αθηναίων Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ

17.Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής κατασχεθέντων αντικειμένων που απομακρύνθηκαν από κοινόχρηστους χώρους και φυλάσσονται σε αποθήκη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης (Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23426-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18.Έγκριση για τη 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Αθηναίων. (Σχετική η υπ’ αριθμ. 102/20 ομόφωνη πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30611-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19.Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ` Τριμήνου 2019 του Δήμου Αθηναίων. (Σχετική η υπ` αριθμ. 32/20 κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 20840-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20.Έγκριση χορηγίας 10.000€ από τον ΚΑ 6736.128 “Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία” στο Μουσικό Σχολείο Αθήνας για συμμετοχή των μαθητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες χορωδιών στη Φλάνδρα (Βέλγιο 2020) Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΕΒΕΡΤ

21.Έγκριση για την παράταση ταφής του ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΥΡΜΟΥ για έξι (6) μήνες έως 26/7/20 στον υπό στοιχεία 15/23 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30790-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

22.Έγκριση για την παράταση ταφής του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ για έξι (6) μήνες έως 08/08/20 στον υπό στοιχεία 10/106 τάφο τριετούς χρήσεως του Α΄ Κοιμητηρίου, με την καταβολή των αναλογούντων τελών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 30455-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΣΚΙΑΔΑΣ

23.Έγκριση ή μη για την επιβολή προστίμου ποσού 30.000,00€ στον κ. ΣΕΡΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ για την τοποθέτηση μίας (1) επιγραφής διπλής όψης με προσανατολισμό κάθετο προς την όψη του ισογείου καταστήματος επί της οδού Βαλαωρίτου (Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 25416-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24.Έγκριση ή μη για την αποδοχή πρακτικού της Β`/2019 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορά τέλη Κοινόχρηστων Χώρων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 18101-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25.Έγκριση ή μη για την αποδοχή πρακτικών της Η`/2019 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 18076-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26.Έγκριση ή μη για την αποδοχή πρακτικών της Ι`/2019 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 20803-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27.Έγκριση ή μη για την αποδοχή πρακτικών της Ι`/2019 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 20792-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28.Έγκριση ή μη για την αποδοχή πρακτικών της Η`/2019 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν τέλη παρεπιδημούντων & κέντρων διασκέδασης (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23420-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29.Έγκριση ή μη για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση πασχαλινού περιπτέρου της οργάνωσης Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για το έργο της και τη διάθεση πασχαλινών ειδών στον πεζόδρομο Πατριάρχου Γρηγορίου Ε` επί της Πανεπιστημίου για το διάστημα 12-03-20 έως και 22-04-20 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23985-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΚΟΡΟΜΑΝΤΖΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 30.Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΡΒ 1820 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ιππολύτου 13 έως 18-03- 2022, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1272/15 Α.Δ.Σ. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23114-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 31.Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΑΝΠ 726 ατόμου με αναπηρία στην οδό Πεζοπούλου 8 έως 17-11- 2021, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 903/17 Α.Δ.Σ. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23312-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 32.Έγκριση για την παράταση της ισχύος θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΚΟ 8400 ατόμου με αναπηρία στην οδό Αμφιτρύωνος έναντι του αρ. 55 έως 18-01-2023, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1523/19 Α.Δ.Σ. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23316- 20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 33.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΒΧ 5362 ατόμου με αναπηρία στην οδό Νεμέας, εκ περιτροπής στον αρ. 11 και στον αρ. 16 που είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 2637/06 Α.Δ.Σ., λόγω θανάτου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23370-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 34.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΝΥ 1061 ατόμου με αναπηρία στην οδό Δουρίδος 27 που είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 448/19 Α.Δ.Σ., λόγω θανάτου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23361-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 35.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΡ 7405 ατόμου με αναπηρία στην οδό Ιφικράτους 34 που είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1851/18 Α.Δ.Σ., λόγω μετακόμισης σε άλλο Δήμο (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23358-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 36.Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΤΑ 6335 ατόμου με αναπηρία στην οδό Αρριανού 5 που είχε παραχωρηθεί με την υπ΄ αριθμ. 1328/19 Α.Δ.Σ., λόγω κλοπής του οχήματος (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23365-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 37.Έγκριση για την κατάργηση τριών (3) θέσεων στάθμευσης που είχαν παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 5/17 ΑΔΣ στο πολιτικό κόμμα “Ένωση Κεντρώων” στην οδό Ψαρών 11-13, διότι το εν λόγω κόμμα δεν έχει εισαχθεί στη Βουλή μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23110-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 38.Έγκριση για την κατάργηση μίας (1) θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 750/13 ΑΔΣ στον παιδικό σταθμό “Πεταλούδα” για το υπ` αριθμ κυκλ. ΖΗΖ 3339 σχολικό λεωφορείο στην οδό Ν. Λύτρα 24, λόγω μεταφοράς του σε άλλη διεύθυνση (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23300-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ 39.Έγκριση για την αλλαγή του αναγραφόμενου αριθμού κυκλοφορίας στην ειδική πινακίδα σήμανσης θέσης, ατόμου με αναπηρία στην οδό Μ. Ασίας 40-42 από ΥΤΑ 2850 σε ΒΚΒ 4977, έως 27/12/27, ημερομηνία λήξης του Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης, που είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 1317/19 ΑΔΣ (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 23295-20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. Φ. ΑΞΙΩΤΗΣ