Πε. Μάι 23rd, 2024

Συγχωνεύονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με τις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων

Η κατάργηση των 600  Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των 332 Δήμων της χώρας αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης, για την επίτευξη σημαντικής οικονομίας κλίμακος στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του συστήματος διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α).

Το επιχείρημα από πλευράς του ΥΠ.ΕΣ για την επιχειρούμενη τομή  είναι η καλύτερη οργάνωση του ανθρώπινου δυναμικού, η ορθότερη οικονομική διαχείριση και η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού θα περάσουν στον έλεγχο του. Επίσης θα υπάρχει ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών με τελικό αποτέλεσμα καλύτερες τιμές, προς όφελος  των φορολογούμενων δημοτών. Το σχέδιο νόμου, που φέρει την υπογραφή της υπουργού Εσωτερικών Νίκης Κεραμέως και του αναπληρωτή υπουργού Θόδωρου Λιβάνιου, έχει τεθεί σε διαβούλευση έως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 10 μ.μ. Κατ’ αρχήν έχει συμφωνήσει και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων στις επιχειρούμενες αλλαγές.

Υποστελεχωμένα  Ν.Π.Δ,Δ

Σήμερα τα περισσότερα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ) που έχουν οι Δήμοι είναι υποστελεχωμένα και άλλα απλώς «άδεια πουκάμισα», επειδή οι δημοτικές αρχές αδιαφορούν ή και αρνούνται ακόμα να τα ενεργοποιήσουν. Ωστόσο μέσω των Ν.Π.Δ.Δ οι εκάστοτε δήμαρχοι μπορούν να παρακάμπτουν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφεύγοντας τον έλεγχο σε κρίσιμους τομείς.

Στην ουσία πρόκειται για διοικητικές μονάδες που διαχειρίζονται σημαντικούς τομείς του δημοτικού έργου (πολιτισμό, αθλητισμό, κοινωνική πρόνοια, μουσεία) με ανεπαρκή οργάνωση και αμφίβολα αποτελέσματα. Ειδικά οι σχολικές επιτροπές, είναι χωρίς το απαραίτητο και ειδικευμένο προσωπικό και είναι ουσιαστικά «τύποις» Ν.Π.Δ.Δ, και δεν μπορούν ουσιαστικά να εξυπηρετήσουν τις σχολικές μονάδες. Η ύπαρξη 600 περίπου Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελών επιχειρήσεων των δήμων και ισάριθμων περίπου σχολικών επιτροπών έχει δημιουργήσει σημαντικά ζητήματα λειτουργίας.

Άμισθες επιτροπές

Παράλληλα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, ως αποφασιστικό όργανο, θα μπορεί να συγκροτήσει επιτροπές (χωρίς αμοιβή των μελών τους) για την καλύτερη διαχείριση των θεμάτων αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωνικής πολιτικής στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν και πολίτες με εξειδίκευση στο αντικείμενο.

Αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων

Για καλύτερη λειτουργία του δήμου, για κάθε Ν.Π.Δ.Δ. και κοινωφελή επιχείρηση που καταργείται και εφόσον είχε μέσο όρο προϋπολογισμού άνω του 1 εκ. € την τελευταία πενταετία, αυξάνεται κατά έναν ο αριθμός των αντιδημάρχων των δήμων (περίπου 200 σε όλη την Ελλάδα).