Τε. Ιούν 19th, 2024

Σε νέα υπεραρχή – ΡΑΑΕΥ – μετατρέπεται η ΡΑΕ με προσθήκη νερών και αποβλήτων

Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης αναμένεται σημαντική ανακατάταξη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η νέα Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα περιλαμβάνει όχι μόνο την ενέργεια, απεναντίας οι δραστηριότητές της θα επεκτείνονται και στους τομείς των νερών και των απορριμμάτων.

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση, αλλάζοντας πλήρως τον τρόπο λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία θα μετονομαστεί σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Η νέα Ρυθμιστική Αρχή – ΡΑΑΕΥ – προβλέπεται πως θα εισηγείται στο αρμόδιο υπουργείο τον τρόπο τιμολόγησης και κοστολόγησης των παρόχων  υπηρεσιών ύδρευσης /αποχέτευσης, καθώς και των φορέων διαχείρισης των αποβλήτων.

Η ΡΑΑΕΥ, επομένως, θα είναι αυτή που θα κοστολογεί και που θα εγκρίνει τα τιμολόγια των εταιρειών ύδρευσης, έχοντας τον πρώτο λόγο σε αυτά.

Παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων, όπου εντοπίζονται αποκλίσεις από τη λειτουργία των οργανισμών αυτών.

Εν κατακλείδι, η ΡΑΑΕΥ θα θέσει νέους κανόνες στη λειτουργία των επιχειρήσεων ύδρευσης, στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων και, εν γένει, στο επιχειρησιακό σχέδιό τους.

Η Νέα Ρυθμιστική Αρχή ενέργειας στόχο έχει να συμβάλει θετικά στη λειτουργία των εταιρειών και των φορέων που απασχολούνται με την ύδρευση και την αποχέτευση.

Σημαντικό, όμως, παραμένει το πρόβλημα στις επαρχιακές ΔΕΥΑ και ειδικά σε εκείνες οι οποίες προήλθαν από αρκετές συνενώσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν όχι μόνο προβλήματα καθημερινότητας, αλλά και γνωστικά προβλήματα όπως στοιχεία των πελατών τους, στοιχεία δικτύου και εν γένει στοιχεία των παροχών τους.

Το παραπάνω αποτελεί κι ένα στοίχημα, καθώς στις εταιρείες αυτές χρονίζουν τα προβλήματα. Οι περισσότεροι φορείς και εταιρείες στους τομείς αυτούς είναι υποστελεχωμένοι, με προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας τους, οπότε το εγγύς μέλλον θα δείξει αν η λειτουργία της νέας αρχής θα κατορθώσει να επιβληθεί και σε αυτές.