Πε. Ιούλ 25th, 2024

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας είναι η λειψυδρία», άρθρο του Δημάρχου Ιητών Γκίκα Γκίκα 

Του Γκίκα Γκίκα

Σχετικά με τον τουρισμό, με έντονο το φαινόμενο της εποχικότητας,  τα στοιχεία που διαθέτουν οι υπηρεσίες του Δήμου Ιητών δείχνουν πως, η τουριστική κίνηση αρχίζει τον Μάιο, κορυφώνεται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και σταδιακά από τον Σεπτέμβριο αρχίζει να φθίνει. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι σε σύνολο 165.000 περίπου αφίξεων στην Ίο το 2023, οι 150.000 περίπου αφορούν το διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου.

Κύριο μέλημά μας την τελευταία 4ετία υπήρξαν αφενός η σταδιακή και ήπια αποσύνδεση της Ίου από την εικόνα ενός νησιού που προσφέρεται αποκλειστικά για διασκέδαση και αφετέρου η αναβάθμιση των υποδομών.

Για το πρώτο, έχουμε ήδη απτά αποτελέσματα με την προσπάθεια να αφορά τον διακριτικό ανασχεδιασμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με την ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως γαμήλιο, γαστρονομικό και πολιτιστικό τουρισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην προβολή της  πολιτιστικής μας ταυτότητας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Ios Festival, την μόνιμη έκθεση φωτογραφίας και την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του εμβληματικού Μουσείου Γαίτη – Σίμωσι.

Για το δεύτερο, η ανάπτυξη είναι συνυφασμένη με αναβαθμισμένες υποδομές.  Κύριο βάρος δόθηκε επιτυχώς στην αντοχή στις πιέσεις που υφίσταται το δίκτυο ύδρευσης. Έγκαιρα και με συντονισμένες προσπάθειες εξασφαλίσαμε την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης υψηλού ενεργειακού κόστους, καθώς το σχεδόν μηδενικό ύψος βροχοπτώσεων της τελευταίας 3τίας οδήγησε το νησί στο φάσμα της λειψυδρίας. Επίσης αναβαθμίσαμε τις εγκαταστάσεις του λιμένα μας, προσφέροντας υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες αλλά και ασφάλεια στα καταπλέοντα σκάφη, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την  ολοκλήρωση ενός νέου σύγχρονου και με περιβαλλοντικό αποτύπωμα δικτύου αποχέτευσης,  σχεδιάζουμε την επέκταση του λιμένα μας, που θα επιτρέψει τον κατάπλου και απόπλου περισσότερων και μεγαλύτερων πλοίων κα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, αλλά και η Ίος, είναι η λειψυδρία. Το πρόβλημα θα γίνεται όλο και πιο έντονο, απαιτούνται μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Στην Ίο σχεδιάζεται η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης που θα τροφοδοτούνται από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά), επιτρέποντας έτσι να μειώσουμε και το ενεργειακό κόστος.

*Δημάρχου Ιητών 

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Απογευματινή