Πα. Ιούλ 12th, 2024

Υπόγειοι κάδοι απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου

Ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης 4 υπόγειων κάδων απορριμμάτων στο κέντρο του Ηρακλείου, (πλ. Ελευθερίας- στην αρχή της οδού Πεδιάδος), όπως είχε προτείνει η δημοτική Αρχή και είχε αποδεχτεί ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Ηρακλείου «πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη στον ευρύτερο σχεδιασμό, μια σημαντική επιτυχία όπως είχε αναφέρει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, δεδομένου ότι το ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου είναι χαρακτηρισμένο ως αρχαιολογικός χώρος».

Προσθέτει επίσης ότι η τοποθέτηση των 4 υπόγειων κάδων στην οδό Πεδιάδος, αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα ζωής δημοτών και επισκεπτών, καθώς και τις συνθήκες υγιεινής. Ταυτόχρονα, με δεδομένο ότι κάθε κάδος έχει χωρητικότητα όσο 2,5 συμβατικοί κάδοι απορριμμάτων, αναμένεται να αναβαθμίσει το αστικό περιβάλλον και να συμβάλλει στον εξορθολογισμό των δρομολογίων των απορριμματοφόρων.

«Για όλους αυτούς τους λόγους, με προτροπή του Δημάρχου Ηρακλείου, σε κάθε νέα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο θα συμπεριλαμβάνεται πρόβλεψη για την τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου.

Το έργο εντάσσεται στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου.