Κυ. Ιούν 16th, 2024

Νέα παράταση για αδειοδότηση καταφυγίων ζώων συντροφιάς

Δόθηκε νέα, η τρίτη κατά σειρά παράταση προκειμένου να συμμορφωθούν δημοτικά, διαδημοτικά και ιδιωτικά καταφύγια που φιλοξενούν ζώα συντροφιάς με τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του υπουργείου Εσωτερικών γνωστοποίησε ότι «προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος, με προσεχή νομοθετική διάταξη, θα παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαΐου του 2024 για έξι (6) επιπλέον μήνες».

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς αναφέρει:

«Ο νόμος για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, θέσπισε, για πρώτη φορά, ρητές και ξεκάθαρες προδιαγραφές για τη λειτουργία και αδειοδότηση των καταφυγίων που φιλοξενούν ζώα συντροφιάς. Σκοπός της ρύθμισης αποτελεί το οριστικό τέλος των καταφυγίων που δεν πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και ευζωίας των φιλοξενούμενων ζώων αλλά και η ταυτόχρονη ύπαρξη πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας, μέσω της καταχώρησής τους στο υπομητρώο καταφυγίων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Από το Σεπτέμβριο του 2021 δόθηκαν συνολικά δύο παρατάσεις που αφορούν στην αδειοδότηση και λειτουργία των καταφυγίων που φιλοξενούν ζώα συντροφιάς. Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές που θέτει ο νόμος, με προσεχή νομοθετική διάταξη, θα παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία της 31ης Μαΐου του 2024 για έξι (6) επιπλέον μήνες».

Με άδεια δόμησης και βεβαίωση μηχανικού

Να σημειωθεί ότι κατ΄εξουσιοδότηση του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ΆΡΓΟΣ» έχει εκδοθεί  κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι χωροταξικοί, πολεοδομικοί, τεχνικοί κανόνες,  οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τις άδειες ίδρυσης και άδειες λειτουργίας των καταφυγίων αδέσποτων ζώων, κατά περίπτωση με άδεια δόμησης και βεβαίωση μηχανικού. Στην ΚΥΑ, με θέμα: «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και των διοικητικών κυρώσεων που επι­βάλλονται σε περίπτωση παράβασής τους «,  καθορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς.

Πρόστιμα για  παραβάσεις

Προς διασφάλιση της τήρησης αυστηρών κανόνων ευζωίας για τα φιλοξενούμενα ζώα, καθορίζονται  κυρώσεις για συνολικά 21 παραβάσεις και ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της λειτουργίας των καταφυγίων ζώων συντροφιάς. Προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 5000 ευρώ για σειρά παραβάσεων, μέχρι και οριστικό λουκέτο σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας τους.

Στη λίστα των προστίμων και παραβάσεων μεταξύ πολλών άλλων είναι η παράλειψη εκπόνησης και ετήσιας επικαιροποίησης σχεδίων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ιδίως πυρκαγιών, η μη στείρωση των ζώων, η επανατοποθέτησης στειρωμένου ζώου από μη δημοτικά ή μη διαδημοτικά καταφύγια στο οικείο περιβάλλον από το οποίο περισυλλέχθηκαν, παράλειψη ενημέρωσης του ΕΜΖΣ με τα στοιχεία του οικείου Δήμου, όπως επίσης η διαμονή στον ίδιο χώρο σκύλων και γατών ή/και διαφορετικών ειδών ζώων συντροφιάς.

Προθεσμίες για σφραγίσεις και πιστοποιήσεις

Στην ΚΥΑ προβλέπονται επίσης προθεσμίες για υφιστάμενα και αδειοδοτημένα καταφύγια, οι οποίες παρατείνονται για τρίτη φορά. Αυτές οι προθεσμίες αφορούν στις σφραγίσεις από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών καταφυγίων που δεν έχουν συμμορφωθεί. Όπως επίσης και για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη της αρμόδιας κτηνιατρικής αρχής της οικείας Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας, εντός των ορίων της οποίας έχει εγκατασταθεί το καταφύ­γιο, μετά από αυτοψία της τριμελούς επιτροπής.