Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Ο Δήμος Κηφισιάς πρότυπο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Ο Δήμος Κηφισιάς πρωτοπορεί στα θέματα περιβάλλοντος και διαχείρισης ενέργειας, καθώς ξεκίνησε με μηδενικούς ρύπους για το 2024!

Η δημοτική Αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις  της και στοχεύοντας  σε ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2030, μηδένισε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν από την ενεργειακή κατανάλωση του κεντρικού κτηρίου του Δήμου, αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τους δημότες.

Βάσει  των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που πραγματοποίησε το Kέντρο Αειφορίας (CSE), οι συνολικές εκπομπές από την κατανάλωση ρεύματος έφτασαν τους 91 τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Η αντιστάθμιση αυτών των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και πιστοποίηση έχει επιτευχθεί μέσω της συμμετοχής σε ένα διεθνές πρόγραμμα αντιστάθμισης και υλοποιείται από τον έγκριτο Ευρωπαϊκό Οργανισμό First Climate, συνεργάτη του Κέντρου Αειφορίας (CSE).

Για τη νέα αυτή καινοτόμα πρωτοβουλία ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς υπογράμμισε: «Η κλιματική αλλαγή είναι σήμερα μία πραγματικότητα και όλοι μας οφείλουμε να λάβουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Ο Δήμος Κηφισιάς, ένας Δήμος που σέβεται, αγαπά το περιβάλλον και φημίζεται για το φυσικό κάλλος του, ασφαλώς πρωτοπορεί και σε αυτόν τον τομέα, ξεκινώντας με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα για το 2024.