Πα. Μαρ 1st, 2024

Δήμος Πατρέων: Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού στα σχολεία

Στα πλαίσια επέκτασης της ανακύκλωσης σε περισσότερα είδη υλικών,  ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α’ βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, υλοποιεί Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού) στα
σχολεία της Πάτρας από την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024. Το πρόγραμμα υλοποιείται για 3 η συνεχή χρονιά και συμμετέχουν  συνολικά 54 σχολεία της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 εβδομάδων ανά σχολείο. Η δράση υλοποιείται από τις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων και Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΗΗΕ στην Ελλάδα, εγκεκριμένο φορέα από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).