Δε. Φεβ 26th, 2024

Υπέρ της παραμονής των 300 συμβασιούχων covid στις υπηρεσίες του Δήμου τάσσεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων

Υπέρ της παραμονής των 300 συμβασιούχων covid στις υπηρεσίες του Δήμου τάσσεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων, θεωρώντας πως η εμπειρία που απέκτησαν τα χρόνια της πανδημίας είναι πολύτιμη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων. Οι αποχωρήσεις εκατοντάδων υπαλλήλων, λόγω συνταξιοδότησης και  ο δραστικός περιορισμός στις προσλήψεις που επιβλήθηκε από το 2010, καθιστούν αναγκαία την παρουσία των συμβασιούχων covid, κάποιοι από τους οποίους έχουν επιτύχει με πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις να παραμείνουν στην εργασία τους. Η διοίκηση του Χάρη Δούκα, κατέθεσε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων με το οποίο δηλώνει «τη στήριξη και αλληλεγγύη» της δημοτικής αρχής «στον δίκαιο και εύλογο αγώνα των εργαζομένων, για όσο διάστημα δεν διαφαίνεται στον ορίζονται οριστική και μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα όλων των συμβασιούχων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, οπότε ως μόνη λύση απομένει η προσφυγή στη Δικαιοσύνη». Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αξιοποιηθεί ως επιχείρημα στις δικαστικές αίθουσες, από τους συμβασιούχους εργαζόμενους που έχουν καταθέσει αγωγές ή ζητούν ασφαλιστικά μέτρα για την παραμονή τους στην εργασία. Στο ψήφισμα που εισηγήθηκε ο γενικός γραμματέας του Δήμου Αθηναίων Βασίλης Μπόκος,  χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι είναι  «δικαιοπολιτικά και κοινωνικά άδικο» να στελεχώνονται οι δημοτικές υπηρεσίες από εργαζομένους δύο ταχυτήτων (ορισμένου και αορίστου χρόνου).

Στο ψήφισμα εκφράζεται η αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στη «διάταξη Βορίδη», η οποία υποχρεώνει τους δήμους και τις περιφέρειες να ασκούν ένδικα μέσα κατά ευνοϊκών πρωτόδικων αποφάσεων που δικαιώνουν τους εργαζομένους. Υπέρ της κατάργησης της «διάταξης Βορίδη» έχει ταχθεί και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) με ομόφωνη απόφασή της.

Η δημοτική αρχή Δούκα, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφύγει μέσω της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων Ελλάδας(ΚΕΔΕ) κατά της «διάταξης Βορίδη» στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Ωστόσο, σήμερα που είναι σε ισχύ η «διάταξη Βορίδη», ο Δήμος Αθηναίων είναι από τον νόμο υποχρεωμένος να ασκήσει έφεση κατά των αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζομένους. Την απόφαση της προσφυγής, σύμφωνα με πληροφορίες είναι αρμόδια να πάρει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου, με εντολή του δημάρχου Χάρη Δούκα. Σε αντίθετη περίπτωση ο δήμαρχος είναι υπόλογος για την μη εφαρμογή του νόμου απέναντι στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με προσωπικό καταλογισμό των δαπανών μισθοδοσίας των εργαζομένων εναντίον των οποίων   δεν άσκησε έφεση ο Δήμος.

Περικλής Καπετανόπουλος

Δημοσιεύτηκε στην “ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ”