Δε. Φεβ 26th, 2024

Η νέα ισχυρή ομάδα των Αντιδημάρχων στο Δήμο Γλυφάδας

Εννέα Αντιδήμαρχοι (πέντε άντρες και τέσσερις γυναίκες) ορίστηκαν στο Δήμο Γλυφάδας με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Παπανικολάου, για τη χρονική περίοδο από 18/1/2024 έως 17/1/2025. Ακολουθούν οι αποφάσεις για τον ορισμό των Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων με αυξημένες αρμοδιότητες, καθώς και τη σύσταση Ομάδων Εργασίας, που προβλέπονται από τον σχετικό νόμο και στις οποίες θα συμμετέχουν και υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος, «έτσι θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο το εξαιρετικό έμψυχο δυναμικό της δημοτικής μας ομάδας».

Οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους :

Αναστασία Αργυροπούλου: Αντιδήμαρχος Εσόδων και Προγραμματισμού

Ελεονώρα Μαρούλη: Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Δημόσιας Υγείας

Σπύρος Δήμου: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Λένα Δεναξά: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

Νίκος Τσαμπίρας: Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας

Γεωργία Βαμβακερού: Αντιδήμαρχος Παιδείας

Σταύρος Γιακουμάκης: Αντιδήμαρχος Πρασίνου

Στέλιος Κουρουπάκης: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Εκδηλώσεων

Ορέστης Τσάγκλας: Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Δήμου, που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.