Σα. Ιούν 22nd, 2024

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ «ΨΩΡΙΑΡΗΣ» ΚΑΙ «ΚΑΣΤΡΟΥΜΑΣ»

▪️Με απόφαση του επανεκλεγέντος δημάρχου Ναυπακτίας Βασίλη Γκίζα  και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου , η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας κατέθεσε  προσφυγές κατά των αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που προβλέπουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε Αιολικούς Σταθμούς στις θέσεις «Ψωριάρης» και «Καστρουμάς». Στις  προσφυγές ζητείται  η ακύρωση των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και  κάθε άλλη πράξη, προγενέστερη ή μεταγενέστερη, που αφορούν αντίστοιχα στην κατασκευή και λειτουργία των έργων που αφορούν:
Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «Ψωριάρης» του Δήμου Ναυπακτίας, ΔΕ Πλατάνου και Δήμου Θέρμου, ΔΕ Θέρμου
Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «Καστρουμάς» των ΔΕ Ναυπάκτου και Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας
Σύμφωνα με όσα περιέχονται στις προσφυγές, επιχειρούνται «μη νόμιμες επεμβάσεις» που είναι «προδήλως παράνομες» και θα πρέπει να ακυρωθούν, διότι  υπονομεύεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις των συλλογικών οργάνων, όπως και του Δήμου Ναυπακτίας.