Τρ. Ιούλ 23rd, 2024

Με 14.000 εργαζόμενους ενισχύονται οι Δήμοι με την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ

Την αναμόρφωση του συστήματος λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στην Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί και να αποτελέσει νόμο του Κράτους, πριν τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 8 Οκτωβρίου 2023. Στην αιτιολογική έκθεση, του ΥΠΕΣ σημειώνεται ότι  η μεταφορά του προσωπικού, των πόρων και των αρμοδιοτήτων τους στην κεντρική υπηρεσία των Δήμων θα διασφαλίσει καλύτερη διαχείριση πόρων και θα επιτύχει οικονομίες κλίμακας από την ενοποίηση προμηθειών και υπηρεσιών.

Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις παθογένειες και τις δυσλειτουργίες που παρουσιάζουν σήμερα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων. Επίσης εξίσου σημαντικός στόχος, είναι  ενίσχυση του κεντρικού ελέγχου στις δημοτικές δομές, που μέχρι σήμερα λειτουργούν έξω από τον έλεγχο της κεντρικού δημοτικού μηχανισμού

Με την κατάργηση των 500 περίπου Νομικών Προσώπων, 14.000 εργαζόμενοι σε αυτά θα μεταφερθούν στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων και θα ενισχύσουν τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες τους, λόγω συνταξιοδοτήσεων. Η κατάργηση των Νομικών Προσώπων και των Κοινοφελών επιχειρήσεων θα θέσει τέρμα στην ασυνεννοησία και την μετάθεση ευθυνών από τον δήμαρχο στον πρόεδρο του Νομικού Προσώπου, που τελικά αποβαίνει σε βάρος των δημοτών, καθώς και των εργαζομένων στις δημοτικές υπηρεσίες. Από 1-1-2024, τα Ν.Π.Δ.Δ και οι δημοτικές επιχειρήσεις παύουν να λειτουργούν, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου, και το προσωπικό εντάσσεται στις αντίστοιχες θέσεις, με βάση την ειδικότητα και το αντικείμενο εργασίας του. Από τους 14.000 εργαζόμενους στα ΝΠΔΔ, οι 6.500 είναι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, για τους οποίους εφόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες «ανοίγει»  ο δρόμος της μονιμοποίησης μέσω μοριοδότησης. Οι αρμοδιότητες των Σχολικών Επιτροπών μεταφέρονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων, από τις 30 Ιουνίου 2024, δηλαδή μετά την λήξη της σχολικής χρονιάς 2023-2024. Από εκείνη την μέρα παύει η λειτουργία των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιών Σχολικών Επιτροπών.

Οι αντιδράσεις μέχρι σήμερα από πλευράς της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) ήταν υποτονικές, ίσως γιατί έχει γίνει αποδεκτό από την μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων ότι το νομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ, υλοποιεί «εξπρές» τις συγχωνεύσεις των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που οι ίδιοι είχαν ζητήσει παλιότερα να γίνουν σε εθελοντική βάση.

Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσονται  σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου-ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου και καταργούνται με την αποχώρηση τους από την υπηρεσία.

Στην θέση των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ και των κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται, το νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση άμισθων επιτροπών που θα ασκούν εποπτικό έλεγχο στις μεταφερόμενες δράσεις.  Στη θέση των Σχολικών Επιτροπών θα ιδρυθούν δύο επιτροπές στην κεντρική υπηρεσία του κάθε δήμου, στις οποίες προβλέπεται να συμμετέχει  ένας εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων από τις σχολικές μονάδες του Δήμου. Αν τώρα, το καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ είχε προϋπολογισμό, άνω του 1 εκατ.ευρώ, τότε αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων κατά έναν.

Ειδική αναφορά υπάρχει στο νομοσχέδιο για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων οι οποίες «λύονται» αυτοδικαίως και οριστικώς την 31 Δεκεμβρίου 2023 και τα περιουσιακά τους στοιχεία περνούν στους Δήμους.

Το νομοσχέδιο καθιερώνει δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των Δήμων δημόσια, με ανοιχτό τον έλεγχο στους πολίτες.

Τέλος συγχωνεύει την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Δήμων σε μια, με στόχο την πιο ουσιαστική λειτουργία τους.

Περικλής Καπετανόπουλος