Πε. Μάι 23rd, 2024

Δήμος Παιανίας: Προγραμματική σύμβαση για την επιτάχυνση των έργων

Προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Αττικής ΑΕ για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Δόμησης υπέγραψε ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Κωνσταντίνο Μπουλμέτη.

Στόχος της προγραμματικής σύμβασης είναι να ενισχυθεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Παιανίας με δύο Πολιτικούς Μηχανικούς και έναν Τοπογράφο Μηχανικό.

«Το πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας έχει ως αποτέλεσμα τα υπάρχοντα στελέχη της παρά τις υπεράνθρωπες πραγματικά προσπάθειές τους, να μην είναι δυνατόν να εξελιχθούν όπως πρέπει τα έργα που είναι προγραμματισμένα. Ενισχύουμε την υπηρεσία μέσω της σύμβασης με την Αναπτυξιακή Αττικής έως ότου προκύψουν νόμιμες προσλήψεις από τον ετήσιο προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών» σημειώνει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.