Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Νέος Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων ο Σωτήρης Σούχλας

Ο μέχρι πρόσφατα Αντιδήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων Σωτήριος Σούχλας εξελέγη ως αντικαταστάτης του αείμνηστου Σπύρου Πολλάλη, στη θέση του Δημάρχου Τροιζηνίας – Μεθάνων.

Οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου συνήλθαν σε Ειδική Συνεδρίαση και εξέλεξαν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού το νέο Δήμαρχο.

Μέχρι προσφάτως ο κ. Σούχλας υπηρετούσε ως Αντιδήμαρχος με καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

1. Την έκδοση αδειών παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων.
2. Την έκδοση αδειών παραχώρησης χρήσης αιγιαλού σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου.
3. Την ευθύνη για τη συντήρηση και την εποπτεία των Σχολικών Κτιρίων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολικές Επιτροπές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
4. Την εκμίσθωση και παραχώρηση Δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων και γενικά τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
5. Την ευθύνη για την προμήθεια και διαχείριση όλων των αναλώσιμων υλικών (γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, υλικά ύδρευσης / αποχέτευσης, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ.) , καθώς και για την εποπτεία και τη σωστή λειτουργία της αποθήκης των υλικών.
6. Την ευθύνη και εποπτεία διαχείρισης θεμάτων περιπτέρων και χορήγησης αδειών εκμίσθωσης.
7. Την αδειοδότηση και εποπτεία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.
8. Την ευθύνη για θέματα ΟΓΑ
9. Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας εμποροπανηγύρεων.
10. Την έκδοση αδειών υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου καθώς και λαϊκών αγορών.
11. Την ευθύνη επί θεμάτων πρωτογενούς παραγωγής σε συνεργασία με τους Προέδρους Κοινοτήτων.
12. Την ευθύνη για την αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των παιδικών χαρών.
13. Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς αρμοδιότητάς του, καθώς και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πρόγραμμα «Διαύγεια».
14. Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.
15. Την ευθύνη θεμάτων αθλητισμού, καθώς επίσης και της συντήρησης και εποπτείας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
16. Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του.
17. Την ευθύνη θεμάτων εκπαίδευσης, μεταφοράς μαθητών και βέλτιστης λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης.
Κατά τόπον αρμοδιότητες, ως εξής:
1. Οι ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιότητες, θα ασκούνται σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο κ. Λεσιώτη Σπυρίδων, όπως ορίζεται ο δεύτερος κατωτέρω (παρ. IV της παρούσης), στα ζητήματα που αφορούν αμιγώς στη Δημοτική Ενότητα Μεθάνων.
2. Θα συνεργάζεται με τους Προέδρους Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων αρμοδιότητάς του.
Επί πλέον
1. Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών Διοικητικών Εγγράφων, που εκδίδονται από τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου και εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.
2. Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με το Δήμαρχο και τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Από τον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Σύμφωνα με την κείμενη ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 60 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει), οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου συνέρχονται σε Ειδική Συνεδρίαση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως Δήμαρχο. Στην συνέχεια, η απόφαση ελέγχεται από τον αρμόδιο Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος εκδίδει απόφαση ως προς τη νομιμότητα της.

Εχθές Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της διαδικασίας.

Με απόλυτη πλειοψηφία τα 7 εκλεγμένα μέλη της παράταξης ‘Νέα Πνοή’ επιλέξαμε ως νέο Δήμαρχο τον κ. Σωτήριο Σούχλα τιμώντας τόσο την πρόθεση του εκπλιπόντος δημάρχου να δώσει βήμα στη νέα γενιά, όσο και την εμπιστοσύνη που ο ίδιος επέδειξε στον στενό του συνεργάτη.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ακαδημαϊκή μόρφωση, η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά που επέδειξε ο κ. Σούχλας όλα τα προηγούμενα χρόνια δίπλα στον Σπύρο Πολλαλη αποτελούν τα εχέγγυα για την ολοκλήρωση του μεγαλόπνοου έργου της δημοτικής αρχής.
Η ορκωμοσία του νέου Δημαρχου θα πραγματοποιηθεί μετά την επίσημη έγκριση από τον αρμόδιο φορέα”.