Ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων παρέλαβε 90 νέους πράσινους κάδους

Ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων σας ενημερώνει ότι, μετά από τους 60 καινούργιους μπλε κάδους που είχε προμηθευτεί πριν λίγους μήνες, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειας για διασφάλιση της καθαριότητας, παρέλαβε 90 νέους πράσινους κάδους, ενδεικτικής χωρητικότητας 1.100 λίτρων, κατάλληλους για την μηχανική αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων.
Τις επόμενες ημέρες θα γίνει σταδιακή αντικατάσταση παλιών και κατεστραμμένων κάδων και παράλληλα θα καλυφθούν ορισμένες κενές θέσεις.

Δυστυχώς οι ελλείψεις είναι αρκετά μεγάλες. Σε συνδυασμό με την τεράστια έκταση που καταλαμβάνει ο Δήμος και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του, τα προβλήματα που προκύπτουν είναι πολλά και σημαντικά.

Οι διαδικασίες της ορθής εναπόθεσης των απορριμμάτων από τους Πολίτες, καθώς και της αποκομιδής και της μεταφοράς τους από υπηρεσίες ή συνεργάτες του Δήμου, αποτελούν ορισμένους από τους βασικότερους άξονες μέριμνας της Δημοτικής Αρχής.

Η καθαριότητα του Δήμου μας είναι υπόθεση που αφορά το σύνολο των Πολιτών και απαιτεί συνεργασία και ευαισθητοποίηση ΟΛΩΝ.

Με σταδιακή εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων, με εξασφάλιση αξιόπιστων υποδομών σε εξοπλισμό και με αντικατάσταση επιπλέον κατεστραμμένων κάδων, όπως έχει ήδη προγραμματιστεί για το 2021, θα καταφέρουμε όλοι μαζί να κρατήσουμε τον Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων καθαρό!