Πα. Ιούλ 19th, 2024

Πρότυπος δημοτικός παιδικός σταθμός στην Πάτμο – Τα εύσημα των ντόπιων στον δήμαρχο Λευτέρη Πέντε

Πραγματικότητα αποτελεί ο πρώτος δημοτικός παιδικός σταθμός της Πάτμου.

Η δημιουργία του παιδικού σταθμού ήταν ένα πάγιο αίτημα των δημοτών της Πάτμου και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του δημάρχου, Λευτέρη Πέντε.

Ο δήμαρχος του νησιού τονίζει πως πρόκειται για ένα σπουδαίο επίτευγμα που βελτιώνει την καθημερινότητα των δημοτών και αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης με την ιδιωτική πρωτοβουλία στη τοπική κοινωνία, προς όφελος των πολιτών.

Την κατασκευή του παιδικού σταθμού χορήγησαν οι: EUROLIFE, HOPE GENESIS, Ομάδα Αιγαίου, η οικογένειά Μαρκουίζου και η KRAFT.