Πα. Ιούλ 19th, 2024

Υπουργείο Εσωτερικών: Αυξάνονται οι αντιδήμαρχοι στους δήμους

Στη Βουλή κατατέθηκε την Παρασκευή πολυνομοσχέδιο του υπουργείο Υγείας με τον τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Το σχέδιο νόμου θα συζητηθεί και ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Στις διατάξεις περιλαμβάνεται το 47ο άρθρο που δίνει τη δυνατότητα στους δημάρχους να προσθέσουν επιπλέον αντιδημάρχους, σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το 1/3 του μέχρι σήμερα ισχύοντος ανώτατου ορίου αντιδημάρχων.

Συγκεκριμένα, προστίθεται νέα παράγραφος στο αρ.59 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) όπως αυτό έχει αντικατασταθεί από τον Κλεισθένη (ν.4555/2018) και στη συνέχεια διαρκώς τροποποιείται από την κυβέρνηση με τους νόμους της 4623/2019, 4625/2019 και 4635/2019.

Επιπλέον ορίζεται ότι αυτή η νέα κατηγορία αντιδημάρχων θα είναι άμισθη, δεν θα δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής, τονίζοντας παράλληλα ότι οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν θα προσμετρώνται στον υπολογισμό των Ειδικών Συμβούλων – Συνεργατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι σκοπός της ρύθμισης είναι «η εύρυθμη λειτουργία των δήμων» και ότι οι αντιδήμαρχοι αυτοί θα «υπηρετούν τιμητικά».