Τε. Ιούν 12th, 2024

Δημαρχοι και αιρετοί των ΟΤΑ: Ποιές είναι οι μηνιαίες αμοιβές τους

Εν όψει της νέας δημοτικής περιόδου που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2024, εγκύκλιος  καθορίζει την αντιμισθία (μηνιαία αποζημίωση) των δημάρχων, η οποία καθορίζεται με βάση τον νόμιμο πληθυσμό κάθε Δήμου της απογραφής του 2021. Το ΥΠ.ΕΣ, δημοσίευσε τον Μάρτιο αναλυτική κατάσταση με την αναλογική αντιμισθία των δημάρχων και των άλλων αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η αντιμισθία κυμαίνεται  απο 2.565 ευρώ για μικρούς δήμους εως 4.275 ευρώ για τους μεγάλους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα , Πειραιάς, Ηράκλειο, Λάρισα, Βόλος, Περιστέρι, κ.α.)

Με βάση την αντιμισθία του δημάρχου καθορίζεται  η αντιμισθία των έμμισθων αντιδημάρχων και των προέδρων κοινοτήτων. Οι αντιδήμαρχοι παίρνουν το 50% της αντιμισθίας του δημάρχου τους και οι κοινοτάρχες το 21%.

Αναλυτικά:

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους  4.275,00 €

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000- 100.000 κατοίκους 3.420,00 €

– Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 2.565,00 €

– Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους 2.137,50 €

– Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.000 – 100.000 κατοίκους 1.710,00 €

– Έμμισθοι αντιδήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους 1.282,50 €

– Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων 897,75 €

– Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων με πληθυσμό από 20.000 – 100.000 κατοίκους 718,20 €

– Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και συμπαραστάτες του δημότη και της επιχείρησης δήμων κάτω των 20.000 κατοίκων 538,65 €

Η αντιμισθία θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται.

Αμοιβή Δημοτικών Συμβούλων

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε έναν ορισμένο αριθμό συνεδριάσεων, ο οποίος ορίζεται σε τέσσερις το ανώτερο ανά μήνα.

Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο  από 55,57 ευρώ ή 38,89 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του Δήμου.

Επίσης, οι πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων δικαιούνται έξοδα κίνησης που καταβάλλονται μηνιαίως και το ύψος τους καθορίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του δήμου.

Εάν η απόσταση είναι εως 10 χλμ, από την έδρα του Δήμου το ποσό ανέρχεται σε 300 ευρώ το μήνα, εως 20 χιλ 350 ευρώ και άνω των 20 χιλ 400 ευρώ.