Ρέθυμνο: Πράσινο φως για έργα αποκατάστασης ζημιών οδικών υποδομών

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης κατά την οποία εγκρίθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού, 3.637.413 Ευρώ που αφορούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα κατά τη συνεδρίαση αναδείχτηκαν εργολάβοι για τα έργα:

● «Ενεργειακή αναβάθμιση του Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης», προϋπολογισμού 1.253.235,43 Ευρώ.
● «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Απόστολοι – Λοχριά – Όρια Νομού Ηρακλείου, Αποδούλου – Μάνδρες, Αγία Φωτεινή – Άγιος Ιωάννης και συνδεόμενοι δρόμοι», προϋπολογισμού 1.860.000 Ευρώ.
Επιπροσθέτως η Επιτροπή ενέκρινε τις συμπληρωματικές συμβάσεις των ακόλουθων έργων:
● Καθαρισμός ρεμάτων πλησίον των οικισμών Άδελε, Αγία Τριάδα, Μέση, Λούτρα, Παγκαλοχώρι Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 35.340 Ευρώ.
● Άρση καταπτώσεων και καθαρισμοί τάφρων και πρανών παλαιάς Εθνικής περιοχής Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 32.890 Ευρώ
● Καθαρισμός ρεμάτων πλησίον οικισμών οικισμών Γουλεδιανά, Σελλί, Καρέ, Μύρθιος, Αμπελάκι Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 35.340 Ευρώ
● Καθαρισμός ρεμάτων πλησίον οικισμών Τρία Μοναστήρια, Μικρό Μεγάλο Μετόχι Δήμου Ρεθύμνης, 35.340 Ευρώ.
● Καθαρισμός ρεμάτων ευρύτερης περιοχής οικισμό Επισκοπής Δήμου Ρεθύμνης, προϋπολογισμού 35.340 Ευρώ.
● Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό τμήμα Βιράν Επισκοπή- Ρούπες – Ι.Μ Αρκαδίου και συνδεόμενοι δρόμοι, προϋπολογισμού 210.800 Ευρώ
Τέλος, αναδείχτηκαν εργολάβοι για τα έργα της αποκατάστασης ζημιών παραρεμάτιων τμημάτων επαρχιακού οδικού δικτύου των περιοχών:

● Μαργαριτιανού ποταμού, προϋπολογισμού 69.192 Ευρώ
● Δήμου Γεροποτάμου, προϋπολογισμού 69.936 Ευρώ.